Fire av fem norske bedrifter har Internett

82 prosent av alle bedrifter med minst 10 ansatte hadde tilgang til Internett ved utgangen av 2001 - en økning fra 74 prosent i 2000. Men bredbåndbruken er lite å skryte av foreløpig, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

82 prosent av alle norske bedrifter med minst ti ansatte hadde tilgang til Internett ved utgangen av 2001, viser en undersøkelse Statistisk Sentralbyrå har gjennomført. Det er en økning på åtte prosentpoeng sammenliknet med året før, og veksten ser ut til å bli moderat også i år, mener SSB og viser til at selskapenes egne planer viser at bare tre prosent av de som ikke var på nett i fjor akter å koble seg på i 2002.

Tilgangen til Internett varierte mye med selskapenes størrelse. Ved utgangen av 2001 hadde nesten alle selskaper med minst 100 ansatte nettilgang, mens andelen lå på rundt 75 prosent for bedrifter med mellom ti og 19 ansatte.

Ikke uventet er det bank- og finansnæringen som har høyest nettdekning. Så godt som samtlige bedrifter i denne bransjen hadde tilgang til Internett ved utgangen av fjoråret. I motsatt ende finner en detaljhandelen, der bare 56 prosent oppga at de hadde tilgang til nettet.

Størrelsen på utvalget i undersøkelsen gjør at SSB ikke tør si noe sikkert om nettilgangen i de mindre fylkene. Tallene viser likevel at regionale skiller er i ferd med å bli visket ut. Nettilgangen ligger rundt 80 prosent i de fleste norske fylker, men næringsstruktur og størrelse på bedriftene varierer i betydelig grad fra fylke til fylke, derfor bør forskjeller mellom fylkene vurderes ut fra dette, skriver SSB på sine nettsider.

I småbedriftsnorge, i dette tilfellet selskaper med mellom fem og ni ansatte, hadde to av tre tilgang til Internett ved utgangen av fjoråret. Overraskende nok er nettilgangen blant småbedriftene minst utbredt innen transport-/telesektoren (43 prosent med tilgang).

Omtrent halvparten av alle norske bedrifter hadde ISDN ved utgangen av 2001, ifølge SSB. I underkant av 20 prosent av bedriftene svarer bekreftende på spørsmålet om de har bredbåndstilknytning, i SSBs statistikk vil dette si samband på minimum 2Mbps overføringshastighet nedstrøms.

Til toppen