Fire banker planlegger felles internettverk for handel av aksjer

De fire største forretningsbankene i Sverige går svanger med planer om å utvikle et internettverk som gjør det mulig å handle aksjer når børsen i Stockholm ikke er åpen.

De fire største forretningsbankene i Sverige, SEB, Foreningssparbanken, Meritanordbanken og Handelsbanken, undersøker muligheten for å starte et felles nettverk, ifølge en felles pressemelding fra bankene.

I et første steg åpner nettverket muligheten for å handle aksjer på en tid av døgnet da Stockholmbørsen ikke er åpen. Nettverket skal først og fremst rettes mot privatkunder.

I fremtiden luftes muligheten for at nettverket skal nå ut til resten av Norden og effektivisere privatkunders handel i utenlandske aksjer.

- Vi har opplevd stor etterspørsel etter denne tjenesten og vi ønsker å nyttiggjøre oss vår aktive kundemasse som allerede i dag handler aksjer gjennom Internett. Jeg antar at alle fire bankene til sammen har mellom 200.000 og 300.000 kunder, sier presseansvarlig Jan Ödman i Handelsbanken til digitoday.

- For å få til et likvid "ettermarked" kreves det mange aktører, noe vi føler sammenslåingen vil bringe. Men planene er fortsatt er på et meget tidlig tidspunkt og noen endelig avtale er langtfra ferdig ennå, understreker Öman.

digitoday har ikke lykkes å få norske nettmegleres kommentarer til den svenske satsingen.

Til toppen