DIGITALISERING OG OFFENTLIG IT

Fire IT-direktører langer ut mot milliard-prosjekt: – Konseptet de foreslår er ikke tilgjengelig i markedet

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Haukeland Universitetssykehus / Helse Bergen)
14. feb. 2020 - 15:20

IKT-direktørene i de fire regionale helseforetakene kommer med knusende kritikk av Direktoratet for e-helses planlagte journal- og samhandlingsløsning, Akson. Prosjektet skal koste rundt 11 milliarder kroner. Det skriver Dagens Medisin.

I et internt notat skriver IKT-direktørene Erik M.Hansen (Helse Vest), Bjørn Nilsen (Helse Nord), Per Olav Skjesol (Helse Midt) og Rune Simensen (Helse Sør-Øst) at Akson kommer til å være «mangelfullt» og at det «innebærer stor risiko» både når det kommer til gjennomføring og hvordan prosjektet skal løses.

Stoler ikke på regnestykket

Direktørene kritiserer direktoratet for å gjøre et poeng av at prosjektet blir billigere enn budsjettert.

– Direktoratet har budsjettert forholdsvis lite på samhandling og forutsetter dette løst utenfor Akson, eller i noen videre trinn etter «trinn én» som ikke er beskrevet eller estimert. Det er rimelig å anta at de her forventer betydelig samfinansiering fra oss, skriver IKT-direktørene i det interne notatet som Dagens Medisin har fått tilgang til.

Det kommer også klart frem i notatet at direktørene ikke stoler på direktoratets beregninger av kostnader.

Akson-prosjektet har fått mye kritikk.
Les også

Akson-prosjektet, hva er alternativet?

«Å anskaffe en felles samhandlingsløsning er del en av jobben, å konfigurere denne med tanke på god samhandling, standardisering og informasjonsutveksling er en svært krevende jobb. Dette vil kreve ressurser som ikke er synliggjort og som har betydelig risiko i gjennomføringen».

«De (direktoratet jour.anm) framlegger at hele investeringen har en positiv nåverdi på 2,3 mrd, med gevinster fram til 2040. Det er vanskelig å feste lit til en slik framstilling. Vi mener det er særlig alvorlig at investeringene i samhandlingsfunksjonalitet, både på kort og lang sikt, er holdt utenfor», heter det i notatet.

Gjentatte oppfordringer

«På tross av gjentatte oppfordringer fra RHF-ene, har direktoratet ikke valgt/evnet å legge fram en helhetlig tilnærming til utvikling av samhandlingsfunksjonalitet i flere trinn.»

«Logikken er fortsatt slik at det meste av det vi har etterspurt på kort og mellomlang sikt (Pasientens legemiddelliste, Dokumentdeling og kritisk info i Kjernejournal, Nye innbyggertjenester) forutsettes løst i et Steg 0, som ligger utenfor Akson.», skriver IKT-direktørene Erik M.Hansen , Bjørn Nilsen, Per Olav Skjesol og Rune Simensen videre før de runder av:

Mange har engasjert seg i Akson-debatten.
Les også

Akson-debatten: En oppsummering

– Direktoratet beskriver nå i større grad et konsept som er ganske forskjellig fra det som har vært presentert så langt. Fokuset i løsningsbeskrivelsen er nå på plattform, åpne standarder, åpning for flere leverandører, «økosystem» etc, mens det i kontraktstrategien fortsatt legges opp til en kontrakt for journalfunksjonalitet. Det er svært uklart hva de faktisk mener med dette.

– Vår vurdering er at det konseptet de foreslår ikke er tilgjengelig som et produkt i markedet. Det man etterspør er for tiden ikke tilgjengelig som kommersielle produkt. Dette kan da bli en stor grad av egenutvikling, skriver IKT-direktørene ifølge Dagens Medisin.

digi.no har vært i kontakt med Direktoratet for E-helse. De ønsker ikke å kommentere påstandende i notatet. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.