Fire norske mobillisenser

Post- og teletilsynet vil foreslå at Samferdselsdepartementet tildeler fire nye UMTS-mobillisenser til neste år. Om departementet følger rådet kan Norge få dobbelt så mange mobilnett-eiere neste år.

- Vi tenker oss en løsning der vi deler det ledige frekvensbåndet vi har til rådighet i fire istedet for i tre, sier rådgiver i Post og Teletilsynet, Rune Foshaug, til digi.no.

Dermed vil et frekvensbånd som er holdt av til UMTS-mobiltelefoni deles i to ganger 15 Mhz, mens tre operatører ville få tildelt to ganger 20 Mhz.

Post- og teletilsynet mener 15 Mhz er tilstrekkelig for å yte UMTS-baserte mobiltjenester, og kommer ifølge Foshaug trolig til å lande på dette når tilsynet overlever sin rapport om UMTS-tjenester i Norge til Samferdselsdepartementet i sommer.

I løpet av høsten skal departementet ha behandlet denne saken og sendt konsesjonsvilkårene på høring. Dermed skal det kunne ligge til rette for utlysning av de norske UMTS-lisensene i løpet av første halvår 2000, med tildeling i år 2001.

Foshaug sier at tilsynet vil foreslå overfor departementet at det i tildelingen av lisensene vil legges til grunn at søkerne kan konkurrere i søknadsprosessen om hva de kan tilby innenfor flere parametre, så som utbyggingshastighet, dekning og liknende.

- Vi tenker i de samme baner om dette som EU-kommisjonen, som sier at minst én av UMTS-lisensene i hvert land skal baseres på det europeiske forslaget til mobilstandard, for å sikre europeisk roaming, sier Foshaug. - Med unntak av denne ene lisensen der vi har bestemt teknologien, skal utbyggingen skje på ikke-diskriminerende vilkår.

De tre andre lisensene kan derfor i prinsippet bygges ut basert på CDMA-standard eller andre mobilstandarder for den saks skyld, men at dette skjer er heller lite trolig siden det er GSM som er utbredt i Norge og Europa øvrig.

Mobillisenser i Norge:

NMT 450 NMT 900 GSM 900 GSM 1800 UMTS
Telenor Mobil drift drift drift drift (*)
NetCom drift drift (*)
Telia Norge tildelt ?
Ny aktør 1 ?
Ny aktør 2 ?

(Ved en fusjon mellom Telenor og Telia vil Norge kunne få to nye mobilselskap i 2001. Forutsatt at de er konkurransedyktige er det grunn til å tro at Telenor Mobil og NetCom får hver sin av de to nye mobillisensene. Eventuelle system basert på TETRA kommer i tillegg)

Til toppen