Fire UMTS-lisenser til dansk mobilauksjon

Den danske regjeringen vil trolig bare auksjonere ut fire UMTS-lisenser i høst, identisk med dagens antall GSM-operatører i Danmark. Det hele kan dermed bli en billig fornøyelse.

Den danske regjeringen vil trolig bare auksjonere ut fire UMTS-lisenser i høst, identisk med dagens antall GSM-operatører i Danmark. Det hele kan dermed bli en billig fornøyelse.

Det er i et høringsdokument fra Forskningsministeriet at de danske UMTS-planene skisseres. Departementet mener Danmark skal kunne bære fire UMTS-operatører, og dermed blir trolig antallet lisenser identisk med antall GSM-operatører i dag; Tele Danmark, Sonofon, Telia Danmark og Mobilix.

Tidligere har en planlagt å øke antall operatører til fem, men finansmarkedets advarsler og resultat fra tilsvarende auksjoner rundt om i Europa gir ikke et godt bilde av situasjonen. I alle fall ikke for en finansminister.

Likevel så skriver den danske avisen Politiken at danske myndigheter ønsker en ny aktør inn på det danske mobilmarkedet.

Målet er at de fire lisensene skal gi minst to milliarder kroner i til den danske statskassen, som tilsvarer vel 400 kroner per innbygger. Tilsvarende auksjon i Storbritannia i fjor gav en kostnad på 4600 kroner per innbygger, mens den sveitsiske auksjonen før jul gav 142 kroner per innbygger.

Men viktigere for UMTS-aktørene er at den danske regjeringen sier seg villig til å dele den finansielle risiko med teleselskapene, skriver Politiken, ved å tillate at lisenser leveres tilbake de tre første årene. En fjerdedel av lisenskostnaden skal betales med en gang, resten fordelt over 10 år.

Til toppen