Firefox lastet ned en milliard ganger

Stor milepæl nådd etter fem år.

Firefox lastet ned en milliard ganger
Bilde:

Mozilla meldte fredag i forrige uke at den offisielle telleren for nedlastinger av nettleseren Firefox har passert 1 milliard. Siden den tid har nettleseren faktisk blitt lastet ned ytterligere 3,7 millioner ganger.

Telleren inkluderer bare nedlastinger fra Mozillas nettsteder som er satt i gang av brukerne selv. Den inkluderer ikke automatiske oppdateringer av nettleseren, nedlastinger som gjøres fra andre nettsteder eller når nettleseren installeres eller oppdateres i Linux-distribusjoner.

Telleren ble startet på Spread Firefox-nettstedet i november 2004, snart fem år siden.

Tallet sier selvfølgelig ingenting om hvor mange som har installert eller bruker Firefox. I juni i år skal Firefox-direktør Mike Belztner ha estimert at det finnes 300 millioner Firefox-brukere, noe som er 125 millioner flere enn ett år tidligere. Tallet er trolig basert på statistikk fra oppdateringssystemet som er integrert med Firefox.

Firefox er lastet ned 1 milliard ganger siden november 2004.
Firefox er lastet ned 1 milliard ganger siden november 2004.

Ifølge en kilde ved Microsoft som News.com har vært i kontakt med, har Windows-brukere lastet ned Internet Explorer 8 mer enn 200 millioner ganger siden lanseringen i midten av mars.

Dette er også et imponerende tall, for selv om IE8 markedsføres i Windows Update, så installeres ikke den nye versjonen av nettleseren med mindre brukerne ber om det.''

Ifølge News.com oppgir Opera Software at Opera-nettleseren for vanlige datamaskiner har blitt lastet ned mer enn 270 millioner ganger siden 2003, men dette inkluderer trolig oppdateringer, siden Opera foreløpig ikke har noe eget oppdateringsssystem integrert i nettleseren. Nettleseren lastes i gjennomsnitt ned 200.000 ganger per dag.

digi.no-leserne

Nettleserandeler på digi.no i perioden 27. juli til 2. august 2009.
Nettleserandeler på digi.no i perioden 27. juli til 2. august 2009.

Tall fra Google Analytics for nettleserandelen på digi.no i forrige uke viser at Firefox har et klart forsprang til Internet Explorer blant digi.no-leserne. 36,8 prosent benyttet Firefox i forrige uke, mens 33,4 prosent benyttet Internet Explorer. Tilsvarende tall for Opera, Safari og Chrome er henholdsvis 12,3 prosent, 11,3 prosent og 5,3 prosent.

Sammenligner vi med tallene for den første uken i mars, altså før IE8 ble lansert, ser vi at det har skjedd en ganske stor endring i bruken av nettlesere.

Til tross for at Firefox nå ligger på topp, er prosentandelen lavere nå enn i mars. Da var den på 37,3 prosent. IE hadde da en andel på 37,8 prosent. Dette betyr at begge de to største nettleserne har gitt brukerandeler til de andre nettleserne.

Dette gjelder ikke minst Apple Safari, som i perioden har vokst fra 7,8 til 11,1 prosent. Andelen til Opera har blitt redusert noe, fra 12,6 til 12,3 prosent, mens Chrome har vokst fra 3,7 til 5,3 prosent.

Ingen andre nettlesere benyttes av 1 prosent eller flere av digi.no-leserne.

Versjonsnummer

Til tross for at mange har lastet ned Internet Explorer 8, er har andelen til IE gått ned. I forrige uke benyttet 57,6 prosent av IE-brukerne versjon 8, mens tallene for IE7 og IE6 var henholdsvis 32,5 og 9,9 prosent. Det var altså bare drøyt 3 prosent av digi.no-leserne som benytter den foreldete IE6-versjonen i forrige uke.

Også blant Firefox-brukerne er den en viss splitt mellom dem som har oppgradert til versjon 3.5 og dem som ikke har gjort det. 55,4 prosent av Firefox-brukerne benytter versjon 3.5.x, de aller fleste versjon 3.5.1. Men fortsatt er det altså mange som benytter den eldre 3.0.x-generasjonen. Noen få benytter stadig versjon 2.0.0.x, som ikke lenger oppdateres og som derfor må regnes som en sikkerhetsrisiko.

Operativsystem

Ser vi på operativsystemene som benyttes, har andelen Windows-brukere sunket fra 83,7 prosent i begynnelsen av mars til 80,2 prosent i forrige uke. Andelen Mac-brukere har vokst fra 10,5 til 13,7 prosent, mens andelen Linux-brukere har vokst fra 5,6 prosent til 5,8 prosent.

Tallene for forrige uke er trolig betydelig påvirket av at mange nå har ferie og besøker digi.no med sin private datamaskin i stedet for kontormaskinen.