Fiskere håper på synergier

IntraFish og Fiskaren slås sammen og skaper dermed et stort medieselskap for publisering av fiskerinyheter, noe som medfører at både Norges Handels- og Sjøfartstidende og A-Pressen kommer inn på eiersiden.

Norges Handels og Sjøfartstidende (NHST), som eier Fiskaren AS, samarbeider dermed med A-pressen ASA som eier 34,4 prosent av IntraFish AS gjennom en rettet emisjon høsten 1997.

Det er Fiskaren som innlemmes i IntraFish Media AS som er et 100 prosent eiet datterselskap av IntraFish AS. Samtidig bidrar NHST med 9 millioner kroner i en rettet emisjon i IntraFish Media og 10 millioner i IntraFish, ifølge en pressemelding.

Bjørn Larsen i A-pressen sier at samarbeidet med NHST er spennende:

- Synergien mellom nett og avis er i denne sammenhengen særlig spennende siden de to mediekanalene har "slått seg frem" så langt på egne bein og nå finner hverandre i et samarbeid. Dette skjer i motsetning til andre lanseringer der papirproduktene har laget nettløsninger som spin-offs og kompletterende produkter. I vårt tilfelle dreier det seg om to frittstående mediekanaler som ønsker å koordinere ressursene ut i markedet, sier Larsen.

- Vi har hele tiden hatt et langsiktig perspektiv i vår satsing. Vi er svært glade for at så tunge norske medieaktører som A-pressen og NHST finner det riktig å satse på IntraFish, og det er spesielt betryggende for oss at vi kan ha disse to selskapene i ryggen i vår tunge internasjonale satsing. Vi er overbevist om at det er riktigere å satse sammen i et nettverk i stedet for å prøve å vinne verden alene, sier styreleder i IntraFish, tidligere fiskeriminister Jan Henry T. Olsen.

Etter sammenslåingen med Fiskaren er det i dag 56 medarbeidere i de enkelte IntraFish-selskapene. IntraFish har i dag tilsammen 22 medarbeidere (hvorav 8 i Irland) og Fiskaren har 33.

IntraFish oppsto i 1996 som et nyhetsbrev drevet av journalistene Knut Eirik Olsen og Steve Hernes distribuert via telefaks. Men journalistene fattet raskt interesse for Internett og fikk derfor med seg blant annet A-Pressen i en emisjon i 1997 for å satse på nettet. Dette har resultert i over 300.000 månedlige visninger på IntraFish.com, mot 220.000 visninger i september, ifølge deres hjemmesider.

Til toppen