Flashy ny Flash med mye flesk

Etter nesten to års arbeid lanseres nå Flash MX, den nyeste versjonen av det populære multimediaverktøyet. Av en lang liste nyheter, er kanskje videostøtte den største.

Den siste oppgraderingen av Flash skjedde sommeren 2000, og utviklermiljøet har lenge ventet på en ny versjon. Nå er den født, og babyen heter Flash MX.

Video har hele tiden stått øverst på ønskelisten, og Flash MX støtter nå streaming av video, foruten at videoklippene kan manipuleres på samme måte som andre objekter. Andre nyheter omfatter forbedringer av grensesnitt og arbeidsmåte, nye kreative muligheter, utvidelser av programmeringsspråket ActionScript, og tettere integrasjon med applikasjonsservere.

Fra å være et vektorbasert animasjonsverktøy i 1997, har det utviklet seg til et allsidig multimedia- og programmeringsverktøy. Interessen for Flash tok av for alvor da Flash 4 kom i 1999. Året etter kom Flash 5 med et fullt utviklet programmeringsspråk, ActionScript, og sørget for at Flash også ble en viktig plattform for utvikling av spill.

Flash er svært utbredt på nettet, og i mange tilfeller irriterer folk seg til gikt over dårlig designede Flash-sider. På den annen side kan Flash brukes til å lage effektive, kjappe, nesten magiske ting, så da er det ikke rart at mange bruker det. Instikksmodulen FlashPlayer leveres gjerne som standard tilbehør i nettlesere. Ifølge en måling som er gjort av NPD Online i desember, er den installert på 97 prosent av alle PC-er som har tilgang til Internett. Det betyr at over 400 millioner brukere kan aksessere multimedia i Flash-format, ifølge en pressemelding.

Flash er kompatibelt med Windows, Macintosh og flere dialekter av Unix.

Det jobbes også med utvikling av Flash-spillere for håndholdte enheter og mobiltelefoner. Det annonseres nye samarbeidsavtaler med jevne mellomrom, og Flash kan i øyeblikket spilles av bl.a. på Microsoft TV, Symbian EPOC, PocketPC, Sony PlayStation 2, Liberate, QNX, VXWrks og OpenTV.

Her er en liste over nyhetene i Flash MX. Den norske distributøren Infinigate tar forbehold om feil og endringer.

MEDIA
Støtte for video - Flash MX kan importere video i formatene MPEG, DV, QuickTime og AVI via en tredjeparts codec, Sorenson Spark. Video kan streames (på samme måte som lyd og animasjon) slik at det ikke er nødvendig å laste ned hele filen før den kan vises. Videofilen kan manipuleres på samme måte som et importert bitmap-bilde, dvs den kan skaleres, roteres, skråstilles og maskeres. Den kan også animeres med Motion Tween.

Lasting av eksterne lyd-og bildefiler - Tidligere måtte lyd og bilder legges inn i Flash-filer for å kunne spilles av eller vises. Ekstern lasting innebærer en vesentlig forenkling av mange oppgaver, f.eks. å vise et bildegalleri.

KREATIVE FUNKSJONER

Free Transform og Envelope - Vektorobjekter (Shapes) kan nå transformeres og forvrenges fritt. De kan også formes med en Envelope, det vil si at rektangelet som omslutter objektet kan manipuleres.

Brukergrensesnitt-komponenter - Ferdiglagede rulleheiser, rullegardinlister, avkrysningsfelter og radioknapper gjør det enklere å bygge brukergrensenitt. Utseendet til komponentene kan endres fritt.

Text Break Apart - Funksjonen som gjør om tekst til vektorobjekter har fått et 'mellomstadium' hvor teksten brytes opp i redigerbare enkeltbokstaver. Dette gjør det vesentlig enklere å lage animerte teksteffekter. Etter oppbrytningen kan enkeltbokstavene raskt fordeles til egne layers med funksjonen Distribute to Layers (se nedenfor).

Scriptable Masks - Masker var tidligere 'døde' objekter som ikke kunne styres med ActionScript. Denne begrensningen er opphevet i Flash MX.

Maler - Det går an å definere maldokumenter, slik at det ikke er nødvendig å starte fra begynnelsen hver gang man skal lage prosjekter som er basert på en bestemt design. Flash MX leveres også med en rekke ferdige maler.

Bedre håndtering av farger - Fargepalettene har blitt gjort om. Det er blitt enklere å definere farger og forløpninger (gradients). Fargene kan bl.a. angis som HSB-verdier (Hue, Saturation, Brightness). Gradients kan defineres i én enkelt palett.

BRUKERGRENSESNITT
Layers kan samles i 'mapper' - I større Flash-prosjekter blir ofte antallet Layers (lag) uhåndterlig. Ved å samle Layers i grupper som kan klappes sammen, blir arbeidet med tidslinjen mye mer rasjonelt.

Distribute to Layers - Objekter kan flyttes til egne Layers som opprettes automatisk. Dette eliminerer mye manuelt arbeid i visse situasjoner. Ved tekstanimasjon (se 'Text Break Apart', over) kan hver bokstav flyttes til en egen Layer for å animeres med en Motion Tween.

Property Inspector - En ny palett som endrer innhold etter hvilket objekt som er markert i arbeidsvinduet. Dette er samme type palett som brukerne kjenner fra Dreamweaver.

Låsing til hele pixels - I Flash kan mål og plassering angis i brøkdeler av bildepunkter. Et objekt kan f.eks. være 55.2 bildepunkter bredt og plasseres 101.7 punkter fra venstrekanten. Mange har ønsket seg denne nye muligheten til å låse objektene til hele bildepunkter.

WEB
Named Anchors - En vanlig innvending mot Flash har vært at brukeren ikke kan navigere inne i Flash med nettleserens 'Frem'- og 'Tilbake'-knapper. 'Named Anchors' gjør nå dette mulig, samtidig som brukerne kan sette bokmerke på steder de ønsker å komme tilbake til.

Bedre integrasjon med servere - Flash Application Server Gateway er en ny teknologi for å kommunisere med ColdFusion og andre servere som er kompatible med J2EE og .NET. I tillegg er håndteringen av XML-kommunikasjon (som ble introdusert i Flash 5) styrket.

En annen nyhet er Real-Time Messaging Protocol - RTMP gjør det enklere å kommunisere mellom flere Flash-brukere i sann tid. Et opplagt bruksområde for dette er spill.

BRUKERE
Handicaptilpasning - Det er mulig å lage prosjekter som er tilpasset for handicappede brukere, etter samme modell som handicaptilpasningen i Internet Explorer.

Støtte for Unicode - Flash MX støtter Unicode-tegnsettet, noe som gjør det lettere å publisere flerspråklige prosjekter. I særseleshet gjelder dette ikke-europeiske språk. Flash MX støtter direkte japansk, koreansk og kinesisk (tradisjonell og forenklet) - forutsatt at de riktige fontene er brukt, selvsagt.

Vertikal tekst - Tekst kan settes vertikalt. Dette er først og fremst en del av støtten for orientalske språk, men kan være nyttig på norsk også.

PROGRAMMERING
Ny editor for ActionScript - Programkoden formateres automatisk med innrykk, etter brukerdefinerte regler. Skrivejobben forenkles med 'Code Hinting', som foreslår ord mens du skriver. Skrifttype, størrelse og farge kan velges av brukeren. Linjene nummereres.

Nytt referansevindu - En komplett, kontekst-sensitiv ActionScript-referanse er tilgjengelig fra editoren med ett enkelt klikk.

Ny debugger - ActionScript har fått sterkere debugger, med Breakpoints og Step-funksjoner.

Persistent Client Data - Data kan mellomlagres på brukerens harddisk, slik at variablene ikke 'dør' når avspillingen avsluttes eller når en Flash-fil blir erstattet av en annen.

Utvidelser i ActionScript - Programmeringsspråket har fått en rekke utvidelser for å håndtere de nye funksjonene. I tillegg er selve språket blitt forsterket, bl.a. med muligheten for å lage egendefinerte Events.

Shape Drawing API - Det er mulig å tegne vektorobjekter fra ActionScript, med kommandoer av typen moveTo, lineTo, curveTo og fill.

Raskere ActionScript - ActionScript eksekverer betydelig raskere, opptil 100 ganger raskere for enkelte kommandoer.

Til toppen