Flaut at svenskene banker oss

Ti ganger så mange svensker som nordmenn bruker nettbanker. Jeg synes det er en besynderlig situasjon, og jeg forventer at norske banker gjør noe med det.

Ti ganger så mange svensker som nordmenn bruker nettbanker. Jeg synes det er en besynderlig situasjon, og jeg forventer at norske banker gjør noe med det.

Over 400.000 svensker utfører sine banktjenester via Internett. I Norge er tilsvarende tall kun 40.000. Det er en utrolig kontrast tatt i betraktning av at Sverige bare har rundt dobbelt så mange mennesker som oss.

Jeg tror svenske banker har innsett at Internett egner seg særdeles godt som medium for kostnadseffektiv bankdrift. Utgiftene er vesentlig lavere enn ved manuelle eller kvasi-automatiske banktjenester som Brevgiro. Dessuten tror jeg svenske banker har skjønt at man treffer solide og attraktive målgrupper på nett.

Norske banker har knapt forstått dette og deres satsinger på banktjenester via Internett er simpelthen venstrehåndsarbeid. Det minner mye om papiravisenes nettutgaver. Man må "være med" men satser ikke offensivt.

Ta BN Bank som har kostnadseffektivitet som prioritet én. Bankens tilbud på nett begrenser seg til å være en informasjonstjeneste hvor eneste mulige interaksjon er et lånesøknadsskjema. Snakk om å utnytte teknologien...

Riktignok har alle de store bankene etter hvert kommet seg på nett med løsninger for betaling av regninger og sjekking av konti, men det er noe halvhjertet selv over deres satsing. Det var ikke før godt ut i 1996 at de kom på nett med løsninger. En personvernglipp i nettløsningen til Bankenes Betalingssentral som gjorde at man kunne se andre kunders transaksjoner, laget mye oppstyr i presse og fjernsyn i oktober 1996. Episoden satte et skikkelig støkk i aktørene. Kreditkassen for eksempel, stengte sin tjeneste i flere måneder etter denne hendelsen for å "være på den sikre siden."

Siden har jeg inntrykk at bankene har fortsatt å "være på den sikre siden." Det er nærmest som om de ikke ønsker for mange kunder eller for mye oppmerksomhet rundt bankdrift på Internett fordi det kan øke sikkerhetsrisikoen.

Markedsføring av nettbankbruk overfor publikum har vært meget begrenset, noe som står i skarp kontrast til bankenes innsats i sin tid for å endre vår adferd i forbindelse med sjekkbruk. Nettbanktjenestene har mer eller mindre måttet selge seg selv.

Norske banker nøyer seg med å være stolte av sine Telegiro-løsninger som gjør det mulig å utføre enkle banktjenester ved hjelp av noen minutters knoting på teletastaturet. Tjenesten er grei og har sine fortrinn over for Brevgiro eller personlig fremmøte i banken. Likevel er det noe gammeldags over Telegiro. Prøv å få en kontoutskrift for eksempel.

I Norge er det vel bare Kreditkassen som kan få godkjent karakter av bankene med løsninger både for nettbanktjenester og aksjehandel på nett. Nå skal det sies at DnB var tidlig ute med elektroniske banktjenester, men det var i form av dyre, proprietære løsninger som egnet seg best for større bedrifter. På nettet har DnB vært en sinke.

Det er ingen grunn til at Sverige skal ligge foran Norge i nettbankbruk. Min oppfordring til norske banker er å komme seg ut av bakevjen og satse skikkelig på nettbank. Det er til fordel for bankene selv og kundene. Det er opp til bankene å påvirke vår adferd, og det har de jo tidligere bevist at de behersker alldeles utmerket...

God helg!

Til toppen