Flere bruker nettbanker

Tyskland og Sverige ligger et hestehode foran andre land i bruken av banktjenester på nett. Tre av fire svensker sier de allerede benytter nettbank, men nordmennene tar innpå, ifølge Kreditkassen.

I en undersøkelse gjennomført i Sverige av Netsurvey fremkommer det at en overraskende andel av nettsurferne allerede har tatt i bruk banktjenester på Internett. Av de 824 spurte personene i undersøkelsen svarte faktisk hele 618 at de i løpet av de siste seks måneder hadde gjort bruk av banktjenester i Sverige. Dette representerer så mye som 75 prosent av alle surfere, og ligger godt over hva som var forventet.

Med en så høy andel brukere, havner banktjenester i førstedivisjon i Sverige når det gjelder penetrasjon hos surferne, sammen med så vanlige ting som bruk av epost (99 prosent), søkemotorer (86 prosent), lesing av nyheter (87 prosent) og sending av SMS (71 prosent).

Ifølge informasjonsansvarlig Kjell Flø i Kreditkassen har 20 prosent av alle deres kunder også tatt i bruk bankens nettløsning. Det vil si at av totalt 500.000 kunder fra gammelt av, har altså rundt regnet 100.000 av dem konvertert over til Internett og foretar der mange av sine bankaktiviteter.

Noen tilsvarende undersøkelse slik den som er foretatt i Sverige er så langt ikke gjennomført i Norge. Skal en likevel gjøre en sammenlikning, kan en støtte seg på et enkelt lite regnestykke: I Norge har nemlig omlag halvparten av alle nordmenn tilgang til Internett, ifølge analyser gjort av AC Nielsen. Dersom dette er representativt også for Kreditkassens kundemasse, betyr det at totalt 250.000 kunder har tilgang på Internett. Med 100.000 av disse som brukere av nettbank-tjenester tilsier det at 40 prosent av norske nettsurfere så langt er brukere av banktjenester på nettet.

Et alternativt regnestykke gir nesten det samme svaret: Med utgangspunkt i at det finnes totalt 700.000 nettbankkunder i Norge og rundt regnet 2 millioner norske nettsurfere, fremkommer det at rundt regnet 35 prosent er nettbankkunder i dag.

Svenskene ligger følgelig et godt stykke foran oss nordmenn med sine 75 prosent, selv om estimatene for Norge er rent indikative og kan ha en del feilkilder.

- Dette er absolutt ikke overraskende, sier avdelingsdirektør Celina Schou i Kbank, Kreditkassens nettløsning. - Vi har en meget god vekst og har så langt opplevd en dobling av antallet kunder hvert år. Og i år ser det så langt ut til at vi også skal forbigå denne veksten. Norge ligger nok noe bak svenskene, men vår vekst er nok raskere. Differansen kan høres stor ut, men sett relativt til tid, er den nok allikevel ikke så skremmende. K-Nettbank har en tilvekst på 5000 brukere i måneden, og dette bare øker, ifølge statistikk fra banken, forteller Schou.

Les også de andre nettbank-sakene:


Småsparerne tar makten
Spår stor vekst for nettbanker
Spis eller bli spist
Innovasjon og Internett gir store aksjonærverdier
Nettbanken, hvem er det ?
Flere bruker nettbanker
ACTA ensom norsk svale i utlandet
Norske nettbanker satser helst i Norge

Til toppen