Flere hundre kan miste jobben i Telenor

El&IT frykter at Telenor må kutte kraftig i staben i både Telenor Mobil og Fixed.

Flere hundre kan miste jobben i Telenor

El&IT frykter at Telenor må kutte kraftig i staben i både Telenor Mobil og Fixed.

Da Telenor for et par uker siden la fram tallene for Telenor Mobil var det ingen lystig lesing.

Selv om selskapet nå er verdens syvende største mobilselskap med totalt 143 millioner kunder, viser driftsresultatet for Telenor Mobil i Norge nesten 100 millioner kroner svakere enn ventet og nesten 300 millioner kroner lavere enn i fjerde kvartal i 2006.

Nå varsler ledelsen i Telenor store kostnadskutt både i Telenor Mobil og Fixed verdikjeden.

I et brev sendt på lørdag fra El&IT, skriver fagforbundet at det har versert tall som kan innebære bemanningsreduksjoner i størrelsesorden flere hundre i begge verdikjedene.

Uten å ha noe eksakt å forholde seg til på nåværende tidspunkt, kan vi anta at dette vil få dramatiske konsekvenser, ikke bare for de som blir direkte berørt, men også for øvrige ansatte og framtida for Telenor i Norge, skriver fagforbundet.

El&IT mener det ikke er rom for nedbemanning ettersom mange i dag opplever et hardt arbeidspress. I noen miljøer er overtid nærmest blitt fast rutine for å få gjort unna det daglige arbeidet. Dersom Telenor nedbemanner vil dette medføre at tempo, kvalitet og omfang reduseres. Dette vil få konsekvenser for omdømme, markedsandeler og inntekter.

EL&IT frykter at Telenor med en kuttstrategi risikerer å bygge ned servicegraden og den kvaliteten som har vært Telenors varemerke og fortrinn ovenfor andre aktører i telecom bransjen. «Lokomotivet« Telenor står i fare for å spore av, advarer fagforbundet.

«Vi kan ikke godta en strategi som er så lite framtidsrettet og defensiv. Ledelsen setter hensyn til børskurs og høg avkastning foran solid drift og økte inntekter i framtida.

Det kan bety redusert geografisk tilstedeværelse og enda mer tvilsom opptreden i forhold til Arbeidsmiljøloven fra Telenors side», skriver fagforbundet i brevet.»

    Les også:

Til toppen