- Flere IT-sjefer får makt

Fire av ti norske IT-ansvarlige sitter i ledergruppen, ifølge Steria.

- Flere IT-sjefer får makt

Fire av ti norske IT-ansvarlige sitter i ledergruppen, ifølge Steria.

Informasjonsteknologi er kunnskapssamfunnets fundament og gjennomsyrer i dag nesten all næring. Det investeres store summer i teknologi og IT-løsninger som skal gi bedre løsninger, fortjeneste og konkurransefortrinn.

Selv om ambisjonene er høye og IT er forretningskritisk i de fleste bedrifter, har ikke IT-sjefen alltid hatt den påvirkningskraften som hører til ansvaret.

Flere tidligere undersøkelser har hevdet at IT-sjefen sliter med å finne plassen sin i organisasjoner, særlig i mindre bedrifter.

HPs Teknologibarometer fra desember avdekket dessuten en del misnøye i denne yrkesgruppen, som viste at mange IT-sjefer er lei av «vaktmester»-stempelet.

En nyere undersøkelse som Synovate har utført på oppdrag fra Steria hevder imidlertid at flere IT-sjefer slipper til i ledelsen.

- Fire av ti norske IT-sjefer er i dag representert på øverst nivå i sin bedrift. Det er en økning fra målingen vi gjorde i fjor. Faktisk har vi ikke sett så mange IT-sjefer i toppledelsen på fem år, sier Sterias markedssjef Anders Lindgren i en pressemelding.

Lindgren tror dette kan være tegn på at bedrifter er blitt mer bevisst på å få mer ut av hver krone som investeres på IT.

I undersøkelsen svarer 28 prosent av de norske IT-sjefene at de opplever ledelsen på sin arbeidsplass som svært villige til å investere i IT som et strategisk virkemiddel, en økning på fire prosent fra samme tid i fjor.

    Les også:

Til toppen