Flere krever høyere avgiftsgrense for pakkeimport

Flere av instansene som har levert uttalelser til høringen vedrørende grensene for toll- og avgiftsfrihet ved innførsel av varer, mener grensene er uheldige for norske forbrukere.

Posten foreslo i vinter at grensene for toll- og avgiftsfrihet ved innførsel av varer og gaver fra utlandet burde heves til minst tusen kroner. Grensen for gaver er i dag 500 kroner, mens grensen for kjøp av varer i utlandet er 200 kroner hvis varene sendes med et spedisjonsfirma. Den sistnevnte grensen er ikke blitt endret siden 1975. Grensen hvis kjøperen selv frakter varene inn i Norge er mellom 3000 og 6000 kroner.

Ifølge Posten vil en kunde som importerer en vare som koster 200 kroner betale til sammen minst 397 kroner pluss frakt. Av dette går bare 48 kroner i merverdiavgift til staten.

    Les også:

Finansdepartementet har fulgt opp forslaget fra Posten ved å foreslå at grensen for gaver settes opp til 1000 kroner, men departementet ønsker samtidig å beholde dagens grense for bestilte varer. Forslaget ble i februar satt ut til høring. Høringsfristen gikk ut den 25. mars i år og en rekke høringsuttalelser har kommet inn. Disse uttalelsene er tilgjengelig fra denne siden i ODIN.

Blant de som ønsker å heve grensene til minimum det Posten foreslår, er Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Konkurransetilsynet og Samferdselsdepartementet.

Konkurransetilsynet ved konkurransedirektør Knut Eggum Johansen, skriver:

"Finansdepartementet foreslår at grensen for toll- og avgiftfrihet på gaver mottatt fra utlandet skal heves fra 500 kroner til 1000 kroner. Tilsynet støtter en endring på dette området, men mener det bør vurderes å sette denne grensen enda høyere. En høyere grense vil innebære forenklinger og reduserte kostnader for det som mottar gaver fra utlandet."

Tilsynet mener også at det generelle prisnivået i Norge er blant de høyeste i verden og at en opprettholdelse av dagens avgiftsgrense vil være negativt for norske forbrukere. Tilsynet mener også at man ved å beholde dagens grense bidrar til å svekke det norske næringslivets insentiver til å bli mer kostnadseffektive.

De fleste av de andre høringsinstansene har ingen kommentarer til forslaget fra departementet, som altså kun omfatter endring i forbindelse med gaver.

Heidi Heggenes, avdelingsdirektør ved Finansdepartementet og ansvarlig for høringen, forteller til digi.no at høringsfristen er forskjøvet med noen dager. Deretter vil en saksbehandler ved departementet lage et sammendrag over uttalelsene. Dette vil bli overbrakt til den politiske ledelsen ved departementet, sammen med en faglig tilrådning. Denne tilrådningen vil ifølge Heggenes kun bli tilgjengelig for den politiske ledelsen.

Når politikerne skal behandle saken og hvor lang tid det vil ta, er for digi.no ukjent.

Til toppen