Flere mindre bedrifter velger ASP-løsninger

Intellinet innleder året med å melde om 10 nye kunder på ASP, samt oppdrag om drift av Webbaserte-tjenester for noen større kunder.

Intellinet ASA melder i dag at selskapet har inngått 7 nye ASP avtaler i Norge og 3 tilsvarende avtaler i Danmark. Totalverdien på disse avtalene skal være 15 millioner kroner over en avtaleperiode på inntil 3 år.

Blant applikasjonene det er tegnet avtaler for er blant annet MS Office, Lotus Notes, Navision, Advisor og Mamut.

Selskapet sier at de i tillegg har inngått ytterligere avtaler om leveranse av Webbaserte-tjenester og drift av disse med en rekke selskaper på nordisk nivå. Noen av disse avtalene inkluderer kunder som Coca-Cola og Ericsson (Ericsson).

Disse avtalene representerer en kontraktsverdi på 7 millioner kroner med en avtaleperiode på opp til ett år.

Kontraktene kommer i henhold til selskapet som et resultat av en langsiktig strategi med fokus på kvalitet og sikkerhet. Compaq har foretatt en sertifisering av Intellinets ASP-løsning. Sertifiseringen omfatter alt fra selskapets fysiske anlegg til datasikkerheten for kunden.

Intellinet hadde en omsetning på 23,5 millioner kroner per utgangen av tredje kvartal 2000. På samme tidspunkt hadde selskapet et akkumulert underskudd på minus 37,0 millioner kroner for året.

Siden selskapet kom på børs den 12. september i fjor har de nå rapportert om ASP avtaler verdt 29,2 millioner kroner hovedsakelig over en tre-årsperiode. I tillegg har selskapet meldt om ytterligere avtaler hvor partene ikke har ønsket å offentliggjøre kontraktens størrelse.

Dette har imidlertid ikke hjulpet på kursutviklingen og kursen er nå med 17 kroner per aksje på rundt en tredjedel av det tidligere toppnivået.

Til toppen