- Flere standarder på framtidas telefoner

- Om ikke lenge vil det virke merkelig å kjøpe en mobiltelefon med bare én standard, sa avtroppende Ericsson-sjef Lars Ramqvist (bildet) på CeBIT torsdag.

Ericsson presenterte en rekke nye apparater som legger automatisk om mellom to standarder: GSM 900/1800, GSM 900/PSTN (kombinerer vanlig trådløs telefon med GSM på farten), GSM 900/DECT (kombinerer trådløs DECT-telefon med GSM på farten) og GSM/Satellitt (denne når ikke markedet før i løpet av neste år.)

- Radiofrekvenser er mangelvare, og vi vil være nødt til å beholde flere ulike systemer for å sikre tilgang fra et stadig økende brukerantall, uavhengig av sted. Derfor vil alle nye telefoner fra Ericsson tilby kombinasjoner av ulike standarder, og jeg tror ikke det vil ta lang tid før det vil virke rart å kjøpe en telefon med bare én standard.

Ramqvist overlater sjefsstolen i Ericsson til Sven Christer Nilsson (se relatert artikkel i margen til høyre), og overtar som selskapets styreformann. Hans åtte år som toppleder har vært preget av en radikal omdefinering av både bedriften og bransjen.

- Det var i 1988 jeg fremmet forslaget om at Ericsson, som ledd i en utvidet satsing på telekommunikasjon, også skulle lage mobiltelefoner. Det har vist seg å være et lykkelig valg. Det som for ti år siden var et selskap som konsentrerte seg om svitsjer for offentlige faste telefonnettverk er nå blitt en global og allsidig aktør i mobile systemer. Jeg har lovet min etterfølger at han skal overta alt ansvaret jeg har hatt. Som styreformann blir jeg Nilssons varme støttespiller. Jeg kommer også til å sitte i styreposisjon i seks eller syv andre bedrifter.

I 1986 besluttet Ericsson å avvikle sitt engasjement i data. Mandag denne uken kunngjorde de et samarbeid med Bay Networks innen IP-svitsjing over ATM. De to står bak et initiativ kalt multiprotocol label switching (MPLS) som vil munne ut i en IETF-standard som skal stabiliseres i år og ratifiseres i løpet av neste år. Hensikten med MPLS er noe av det samme som Cisco gjør med sin "tag switching", nemlig å etablere en prioritert dataforbindelse tvers gjennom et svitsjet nettverk. Bay Networks og Ericsson snakker om et produktsamarbeid som kan realiseres i løpet av året, der Bay Networks største ruter opptrer som en slags periferienhet for en sentral svitsj fra Ericsson.

- Dette samarbeidet er en naturlig følge av at både faste og mobile nettverk må tilrettelegges for data, og at integrering mellom data og telefoni medfører nye produkter i et felles stamnett. Det signaliserer et nytt engasjement fra oss innen data, men jeg vil absolutt avvise at vi vil føre dette ned til PC-er eller liknende systemer, sa Ramqvist.

Ramqvists uttalelse om at Ericsson ikke vil satse på PC-liknende systemer gjelder bare systemer som ikke har innebygget kommunikasjon. Ved siden av flerstandardstelefoner, har selskapet også en rekke løsninger under merkelappen Mobile Office. Felles for disse er trådløs datakommunikasjon for brukere av bærbare PC-er. Og et nytt apparat, MC16, tiltales rett ut som "handheld PC". Apparatet er en konkurrent til 3Coms Palm-produkter. Det nytter Windows CE med "Pocket"-utgaver av Word, Excel og Internet Explorer, har en skjerm på 640 x 240 punkter, og veier 442 gram med batterier - og skal være klar for europeiske markeder i løpet av april.

På sin stand demonstrerer Ericsson hvordan WAP (Wireless Application Protocol) kan brukes som grunnlag for nye tjenester innen både mobiltelefoni og annet trådløst samband. Det man søker å gi et inntrykk av, er hvordan WAP kan brukes til å formidle lokal informasjon. Det som nevnes er opplysninger om hvor er den nærmeste restauranten i forhold til hvor du befinner deg i øyeblikket, innholdet i lokale aviser, telefonnummeret til nærmeste drosjeholdeplass osv. Felles for disse anvendelsene er at de tilbyr tjenester avhengig av hvor du er i øyeblikket, noe anvendelsene leser ut fra brukerapparatets koordinater i systemet.

Det er klart at dette åpner for et videre engasjement fra Ericssons side i framtidige apparater for trådløs kommunikasjon med mange trekk fra både telefoni og data. At Ramqvist ikke bryr seg om tradisjonelle PC-er er fullt ut forståelig - og ikke særlig oppsiktsvekkende.

Til toppen