Flytting til Sørlandet er en katastrofe for kundene

Post- og telestilsynet og Willy Jensen skal tvangsflyttes til Sørlandet, noe tilsynet mener er en "katastrofe" for både kundene og de små teleselskapene.

Post- og telestilsynet og Willy Jensen skal tvangsflyttes til Sørlandet, noe tilsynet mener er en "katastrofe" for både kundene og de små teleselskapene.

I går kom sjokkmeldingen. Som et håndslag til distriktene vil Samlingsregjeringen flytte ni tilsyn til forskjellige steder uteover landet. Dette rammer blant annet Post- og teletilsynet, som skal flyttes til et foreløpig ikke avgjort sted på Sørlandet innen høsten 2006.

- Dette er ren distriktspoltikk som vil rasere det fagmiljøet vi har brukt mange år på å bygge opp her i Norge, sier Jan Graff, stedfortreder for tilsynssjef Willy Jensen som er på reise.

I meget friske ordlag pisker tilsynet regjeringen:

"Konkurransen ofres på distriktspolitikkens alter" er tittelen på pressemeldingen man har sendt ut.

- En flytting vil være en katastrofe for kundene og de små teleselskapene. Tilsynet skal kjempe mot alle Telenors eksperter, men ingen jeg har snakket med så langt vil flytte, sier Graf til digi.no. Selv om det finnes noe teknisk telekompetanse i Agder-fylkene er det jurister og analytikere vi trenger. Skulle man flytte, burde dette derfor skje til en stor by som Bergen eller Trondheim, mener han.

Og uansett, mener Graf, vil en flytting svekke tilsynet.

- Hovedkontorene til dem vi skal overvåke og kommunisere med ligger i Oslo. Når vi skal flytte oss til og fra Oslo, kommer mye av tiden til å gå med på reise i stedet for viktig arbeid.

PT har 145 ansatte ved Oslo-kontoret. Erfaringsvis ser vi fra flyttinger av for eksempel Polarforskningsinstituttet at under 10 prosent av de ansatte følger med på flyttelasset, hevder Graf.

Til toppen