FN-møte vil bygge ned IT-skillet

Ministre fra 54 land, blant dem Norge, og en rekke internasjonale ledere innen politikk og næringsliv, er samlet i New York for å bygge ned IT-skillet mellom fattig og rik.

Møtet er den årlige såkalte høynivåsesjonen i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) der Norge er medlem. Temaet er "Utvikling og internasjonalt samarbeid i det tjueførste århundret: Rollen til informasjonsteknologi sett i sammenheng med en kunnskapsbasert global økonomi."

Utviklingsminister Anne Kristin Sydnes deltar på møtet, og skal holde et innlegg kl 19 i kveld norsk tid. FNs generalsekretær Kofi Annan, generaldirektør Mike Moore i Det internasjonale pengefondet (IMF), president James Wolfensohn i Verdensbanken, generalsekretær Rubens Ricupero i FNs organisasjon for handel og utvikling (UNCTAD) og USAs finansminister Lawrence Summers har alle holdt hovedinnledninger.

ECOSOC spiller en viktig rolle i FN-systemet. Det diskuterer økonomiske og sosiale problemstillinger og formulerer politiske anbefalinger til medlemsland og til FN. Høynivåsesjonen i New York består av en rekke formelle og uformelle sammenkomster. Det er organisert en egen utstilling der private foretak viser hvilken virkning IT har eller kan ha i utviklingsland. I den offisielle pressemeldingen understrekes det at en rekke fora vil være møteplasser mellom ledere innen internasjonal politikk og det internasjonale næringslivet. Dette er i tråd med generalsekretær Annans langvarig innsats for å skape tettere forbindelser mellom internasjonale organisasjoner og internasjonale selskaper.

Drøftingene vil dreie seg om temaer som e-handel, deling av kunnskap, investering og finansiering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, informasjonsetikk, infrastruktur, telemedisin og miljø.

I sin orientering til sesjonen, understreket Annan at feilaktig bruk og ugjennomtenkte investeringer i IKT kan skjerpe det digitale skillet i stedet for å bygge det ned. Internett vokser fenomenalt raskt. Men tallet på brukere - i overkant av 275 millioner - utgjør fortsatt bare 5 prosent av verdens befolkning. Det betyr at 19 av 20 verdensborgere holdes utenfor det redskapet som i rike land betraktes som essensielt i den økonomiske utviklingen og fordelingen av kunnskap. 90 prosent av alle Internett-tjenere er i rike land med 16 prosent av verdens befolkning.

Pengefond-representanten understreket at det å stå utenfor, påfører ekstra kostnader fordi man står stille der den IT-utstyrte verden går framover. Det øker IT-skillet.

Verdensbankens representant oppfordret regjeringene til å sørge for at tilgang til tjenester som Internett og telefoni spres og at aksesskostnadene holdes på et lavt nivå. Banken skal lansere en egen portal - Global Development Gateway - for tilgang til internasjonale organisasjoner, regjeringer og grasrotorganisasjoner. Hensikten med portalen er å gjøre hensiktsmessig informasjon tilgjengelig og lett å få tak i.

I sine innlegg har flere afrikanske utsendinger poengtert at konferansen hittil har tatt for lett på problemet om hvordan utbyggingen av IKT skal finansieres.

Sesjonen varer ut fredag.

Les også denne rapporten fra Telekom 99 i Genève i oktober i fjor:


Telekom-industrien stiller ut sin globale samvittighet

Til toppen