Fnyser av Windows Phone

IBMs Kevin Cavanaugh sier han ikke har sett noen utenfor Microsoft bruke plattformen.

Kevin Cavanaugh erfarer at kundene etterspør applikasjoner til fire plattformer: Apple, Android, RIM og Nokia. (Bildet er tatt på Lotusphere 2008.)
Kevin Cavanaugh erfarer at kundene etterspør applikasjoner til fire plattformer: Apple, Android, RIM og Nokia. (Bildet er tatt på Lotusphere 2008.) (Bilde: IBM)

IBMs Kevin Cavanaugh sier han ikke har sett noen utenfor Microsoft bruke plattformen.

ORLANDO, FLORIDA (digi.no): Som visepresident for «Business and Technology» står Kevin Cavanaugh sentralt i IBMs arbeid med hvilken plass mobilitet har for bedrifters interne og eksterne tjenester. Under en samtale med journalister her på IBMs store kundearrangement Lotusphere i Orlando sto han fram med synspunkter på både «apps» og plattformer. Synspunktene kan antas å gjenspeile IBMs oppfatninger på kort og lang sikt.

– For oss er det fire mobilplattformer som teller. Vi har som mål i 2011 å tilby en komplett samling med applikasjoner til alle disse, og applikasjonene skal være konsistente på tvers av dem.

Plattformene Cavanaugh nevner er iPhone/iPad, Android for mobiltelefon og nettbrett, RIM for mobiltelefon og nettbrett, og Nokia/Symbian. Han nærmest fnyser av Windows Phone.

Kevin Cavanaugh erfarer at kundene etterspør applikasjoner til fire plattformer: Apple, Android, RIM og Nokia. (Bildet er tatt på Lotusphere 2008.)
Kevin Cavanaugh erfarer at kundene etterspør applikasjoner til fire plattformer: Apple, Android, RIM og Nokia. (Bildet er tatt på Lotusphere 2008.) Bilde: IBM

– Jeg har ennå til gode å se en Windows Phone 7-telefon i det fri. Jeg trodde jeg gjorde det nylig, men jeg begynte å prate med vedkommende, og han innrømmet at han arbeidet for Microsoft.

De fire plattformene IBM har valgt å jobbe med, er derimot etterspurt av kundene, ifølge Cavanaugh.

IBM har et bredt utvalg av applikasjoner som er interessante å tilrettelegge for disse plattformene, innen e-post, lynmeldinger, sosial virksomhet, møtevirksomhet inkludert videomøter og liknende sosiale og produktivitetsverktøy for profesjonelle brukere.

– I tillegg kommer tilpassede utgaver av forretningsapplikasjoner som arbeidsflyt og beslutningsstøtte, samt verktøy for å la bedrifter lage mobilutgaver av egenutviklede forretningsapplikasjoner.

En annen visepresident i IBM, Larry Bowden, kom inn på en annen side av IBMs arbeid med bruken av mobiltelefoner for bedriftstjenester i en presentasjon av selskapets prosjekt Northstar om hvordan sikre at de som besøker et nettsted for en så god opplevelse som mulig.

Prosjektet arbeider løpende med produktet IBM Customer Experience Suite som forener funksjonalitet for innhold, portal, integrerte sosiale tjenester, muligheter for personlig tilrettelegging av nettsteder, markedsføringsverktøy, søk, analyse, integrerte lynmeldinger og chat med mer.

I dette produktet ligger flere moduler for å tilrettelegge webtjenester for mobile brukere. Et av dem er en «IBM Mobile Portal Accelerator» med funksjonalitet som gjør at nettsted merker når en besøkende bruker et mobilt apparat, og legger til rette for nettopp det apparatet. Akseleratoren har for tiden 7500 ulike typer mobile klienter inne som den kan levere optimaliserte utgaver av en IBM-drevet nettside til.

Suiten inneholder også moduler for tilrettelegging med tanke på de fire spesifikke plattformene som IBM opplever som etterspurt, også tilrettelegging gjennom nedlastbare applikasjoner.

– I løpet av første kvartal vil vi tilby en betautgave av et produkt som kan generere en form for hybrid applikasjon, der den mobile applikasjonen samspiller med funksjonalitet som er lagt inn i selve nettstedet, sier Bowden.

    Les også:

Til toppen