Følg digi.nos salgskurs

Vurderer du å forsøke deg som selger? Eller driver du allerede med salg men føler behov for å fornye deg? Da kan sikkert digi.no og HandsOns salgskurs gi deg ny motivasjon og flere nyttige tips.

Utgangspunktet for salgskurset er den kjensgjerning at en så pass bedriftskritisk funksjon som salg til de grader er overlatt til tilfeldighetene i en stor andel av norske bedrifter.

digi.no har fått eksperthjelp fra konsulentselskapet HandsOn til å skrive artikkelserien, som er ført i pennen av Jens Kanden.

Her finner du en samleliste over alle kapitlene i kursserien, som ble avsluttet per 6. januar 2003:

Følg digi.nos salgskurs:

Til toppen