Folket har tillit til nettmediene

En ny studie konkluderer med at folk flest har tillit til nettmediene, og ser på Internett som en pålitelig nyhetskilde. De tradisjonelle mediene derimot...

Folk har tillit til nettmedier og Internett som nyhetskilde. Det viser en ny undersøkelse fra Online News Association, som har spurt et utvalg av befolkningen i USA om deres forhold til Internett-kilder.

De spurte mente nettnyheter er like pålitelige og troverdige som mer tradisjonelle kilder. 13 prosent av de spurte sa Internett er den mest pålitelige kilden, og unge folk var mest ivrige. De som jobber i tradisjonelle medier som papiraviser og TV, var ikke like positive til nettmediene. Mediearbeidere rangerer ikke nettkilder like høyt som tradisjonelle kilder. De er gjerne bekymret over standarder, rutiner og troverdighet i de digitale mediene. Dette synes ikke å bekymre almuen på noen som helst måte, som i sine rangeringer plasserte nettsteder langt opp på tillitsskalaen - foran lokale aviser, blant annet.


Hva mer er - nettmedienes kredibilitet er ikke et tema den jevne bruker bryr seg så hardt om. Vanlige lesere hadde, ifølge ONA, langt sterkere synspunkter på troverdighet og mangel på sådan i tradisjonelle medier.

De fleste nett-nyhetssidene har problemer med å bygge et unikt publikum. De fleste som er innom, bruker flere medier både på og av nettet, og benytter nettet som supplement til papir, radio og TV.

Det som kan komme som en overraskelse på noen nettmedier, er at sekund-racet forå være først ute med en sak har mindre å si for leserne i forhold til mediets troverdighet. Faktisk rangeres "artikkelen er oppdatert" som nummer fem; etter "nøyaktighet", "kompletthet", "balanse" og "pålitelig kilde".

Mindre enn halvparten (47,1 prosent) av folket mener nettnyheter er mer oppdatert enn andre kilder, men andelen oppdatert materiale er likevel grunnen til at de foretrekker de nettsidene de besøker ofte.

Nær 96 prosent mente skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold er viktig for troverdigheten, men på direkte konsekvensspørsmål rangerte dette likevel under både audiovisuell kvalitet og underholdningsverdi i forhold til å avgjøre troverdigheten.

Det er ikke den enkelte mediearbeiders troverdighet det går på når kollegaene i tradisjonelle medier tviler. Det er heller de generelle økonomiske forholdene i bransjen, med færre penger, færre mennesker og mindre tid til å dobbel-sjekke en opplysning, rette opp feil og sjekke lenker.

Et eksempel på at det kan være vanskelig å vite hva som er sant og ikke på nettet, er historien om da TV 2 en lørdagskveld kunne rapportere at rapperen Eminem var død, etter at han skal ha krasjet bilen sin i vill alko- og pillerus. "Nyheten" hadde de funnet på en falsk CNN-side, og publiserte den uten å sjekke nok med andre kilder. De lot seg lure av at layout og design på sidene var likt CNNs, mens en rask sjekk av tegnene i nettadressen (slik så adressefeltet ut. Dette er en såkalt spoofet URL: http://www.cnn.com&story=breaking_news@24.25.15.240/) ville avslørt at siden var forfalsket.
Hele rapporten (PDF) om nettmedier og troverdighet finnes på ONAs nettsted.

Til toppen