Fondsfinans blir online-megler

Det gamle meglerhuset Fondsfinans tar nå steget fullt inn i den nye økonomien med megling av aksjer over Internett.

Enda en nettmegeler vil i løpet av få uker se dagens lys. Denne gang er det de gamle guttene i meglerhuset Fondsfinans som skal bytte deler av spilledrakten og løpe ut på den nye spillarenaen. I første omgang er dette ment som et nytt tilbud til de eksisterende investorene som har benyttet meglerhusets tjenester tidligere, selv om alle nye kunder vil være et positivt tilskudd.

Men noen massemarkedsføring mot nye kunder blir ikke aktuelt.

- Fondsfinans akter ikke å bli noen ny "discount broker" med lav kurtasje som viktigste fortrinn, sier Harald Grimsrud analysesjef hos Fondsfinans.

- Vår tjeneste skal inneha andre produkter som nok vil koste mer, men til gjengjeld gi en mer fullstendig tjeneste til brukerne, sier han.

I løpet av noen uker skal finanshuset starte opp med første fase, som er å betrakte som en informasjonstjeneste inneholdende nyheter, deres egne analyser, sanntidskurser, selskapsinformasjon og ulike grafiske verktøy. Mange av disse tingene er elementer som de selv må betale for å kunne videreformidle og dette vil Fondsfinans derfor søke å få dekke inn gjennom en månedlig fast kostnad. I neste runde som skjer noen uker etter det igjen, vil meglerhuset åpne for handel av aksjer direkte over Internett. Trolig vil således Fondsfinans være på plass med hele sin tjeneste i løper et par måneders tid om alt går etter planen.

I første rekke vil det imidlertid kun bli aktuelt med handel i norske aksjer ved Oslo Børs.

Den tekniske biten er utarbeidet av Stockpoint og innehar flere interessante løsninger, ifølge Grimsrud. Kurstjenesten blir i sanntid, med mulighet for direkte handel inne i kursbildet. Samtidig vil du som bruker få en løpende avmelding på dine ordrer ettersom de eksekveres, forteller Grimsrud videre.

- Vi har en egen selskapsspesifikk del hvor analytikerne vil legge inn sine egne kommentarer. Betatestingen har vært gjennomført uten større problemer, og vi har tro på at vi har skalert tilstrekkelig stort for at vi ikke skal oppleve de problemer som flere andre online-meglere har slitt med. Fondsfinans har valgt en ASP-driftsløsning av tjenesten med Stockpoint som ansvarlig for produktet.

Man har hos Fondsfinans ennå ikke bestemt seg helt for hvor man ønsker å legge listen med tanke på kurtasje. Men analysesjef Grimsrud forteller til digitoday at prisen nok vil gjenspeile det faktum at dette jo er en billigere måte å formidle aksjehandler på også for meglerhuset, men samtidig at man vil fortsette å tilby et kvalitetsprodukt med analyser og veiledning slik som tidligere, og derfor ikke melder seg på i kurtasjekrigen som har startet i markedet.

Til toppen