For dårlig logistikk-IT i norske bedrifter

For dårlig logistikk-IT i norske bedrifter

Mangel på kompetanse og enkle IT-systemer får norske bedrifter til å sløse bort millioner.

Seks av ti norske bedrifter har ikke kontroll over logistikk-kostnadene, heter det i en pressemelding fra Lawson Norge som selv selger tjenester og IT-løsninger for logistikk.

Selskapet viser til logistikk-ekspert og studierektor Eirill Bø ved Handelshøyskolen BI, takentreprenøren Icopal som er nybakt norgesmester i logistikk, og undersøkelsen Norsk Logistikkbarometer som er utarbeidet av DHL Express.

Logistikk-ekspert Eirill Bø mener at norske bedrifter sløser bort millioner av kroner på ineffektive logistikkrutiner. Icopal er enig, og mener det skyldes at logistikksystemet blir et hinder fremfor et hjelpemiddel i arbeidet med å flytte varer ut til kundene.

Logistikkostnader omfatter kapitalbinding på varelager, vareflyt, transport, og så videre. De utgjør i snitt 20 prosent av omsetningen i en typisk produksjonsbedrift. Til tross for dette, har bare 37 prosent av bedriftene oversikt over de ulike kostnadene knyttet til logistikk, viser Norsk Logistikkbarometer.

Med andre ord: 63 prosent av norske bedrifter har ikke kontroll over logistikkostnadene.

Ifølge Lawson er det tre hovedårsaker til dette:

  • manglende kompetanse om logistikk
  • dårlig utnyttelse av IT-funksjonalitet
  • dårlig brukervennlighet i IT-løsningene

Stadig tøffere konkurranse fra utlandet, blant annet fra Østen, samt økt krav til leveringskvalitet og service, gjør at Bø tror enkelte bedrifter kan få økonomiske problemer hvis de ikke får kontroll på logistikkostnadene.

IT-løsninger er et hjelpemiddel som gir bedre oversikt over logistikkostnadene. Men i følge logistikkbarometer hevder 53 prosent av norske bedrifter hevder deres IT-systemer ikke har bidratt til effektivisering. De andre, 47 prosent, har stikk motsatt erfaring: At IT-systemene i stor grad har vært til hjelp, selv om bare 42 prosent går god for påstanden at IT-systemene «i stor grad» dekker deres behov for styring.

Dermed er det et stort gap mellom de bedrifter som har god nytte av IT i sitt logistikk-arbeid, og de som opplever det motsatte.

Løsningsansvarlig Torulf Nilsson i Lawson Norge mener dette spriket gjør at det er et stort potensial for reduksjon av logistikk-kostnadene i næringslivet. Derfor har Lawson jobbet aktivt med å utvikle enklere løsninger som har tett kobling mot arbeidsprosessene i bedriften. Det kan resultere i høyere leveringspresisjon, noe som er et viktig konkurransefortrinn for mange bedrifter.

For å heve kompetansen på logistikk i Norge, arrangerer bransjeorganisasjonen NIMA, sammen med konsulentselskapet Xecute og Lawson, NM i logistikk. I år som i fjor vant Icopal, foran Bladcentralen og Linjegods. Det var ni finalister og over 100 påmeldte.

Ifølge logistikkansvarlig Gaute Hørlyk i Icopal er det viktig å forstå egne arbeidsoppgaver og rekkefølgen på dem slik at et IT-system hjelper deg til å bli mer effektiv. For ifølge Hørlyk finnes det eksempler på at innføringen av et logistikksystem fører til at de ansatte gjør doble funksjoner. Da blir IT-løsningen bare til hinder og ikke et hjelpemiddel.

    Les også:

Til toppen