For første gang tjener unge kvinner mer enn menn i IT-bransjen

Men det er dyrt å bli 55 år, særlig hvis du er kvinne.

For første gang tjener unge kvinner mer enn menn i IT-bransjen
Lønna går ned når du blir eldre i IT-bransjen. Og kurven peker brattere nedover for kvinner enn for menn. Illustrasjon: Tall fra SSBs lønnsstatistikk

Ingen tjener bedre i IT-bransjen enn menn mellom 50 og 54 år, ifølge tall fra SSB.