Forbereder seg på dårligere lønnsomhet

ErgoGroup mener de står godt rustet til kommende vanskelige tider.

Forbereder seg på dårligere lønnsomhet

ErgoGroup mener de står godt rustet til kommende vanskelige tider.

Tallene for fjerde kvartal fra ErgoGroup viser en omsetningsvekst på 12 prosent til 1,605 milliarder kroner fra fjerde kvartal 2007. Den organiske veksten er 11 prosent. Den norske virksomheten opplevde en omsetningsvekst på 10 prosent, til 1,144 milliarder kroner, tilsvarende 72 prosent av den samlede omsetningen.

Driftsresultatet (EBITA) ble 131 millioner kroner, opp 47 prosent. Fratrukket amortisering og engangseffektiver, inkludert 19 millioner kroner til omstilling og nedskrevet goodwill med 16 millioner kroner, kommer man til en EBIT på 88 millioner kroner, opp 10 prosent. Netto finansposter trekker dette ytterligere ned, slik at resultat før skatt er 55 millioner kroner, opp 5,8 prosent.

ErgoGroup bokfører to hovedsegmenter: Drift & infrastrukturtjenester, og Løsninger & applikasjonstjenester. Omsetningen innen D&i økte med 14 prosent – alt organisk – til 1,071 milliarder kroner, og segmentet bidro med et driftsresultat på 65 millioner kroner, opp 35 prosent.

Omsetningsveksten innen L&a var 7 prosent til 649 millioner kroner. Den organiske veksten her var 5 prosent. Driftsresultatet var 72 millioner kroner, ned fra 74 millioner kroner. Det forklares at 2007 var et valgår med tilhørende høye inntekter på salg av valgsystemer til kommuner og fylkeskommuner.

ErgoGroup mener de har oppnådd å bedre lønnsomheten de siste kvartalene, og at de står godt rustet til å møte kommende vanskelige tider. Innen L&a sier konsernet at beskjeftigelsen ved inngangen til 2009 er god, men at første halvår forventes å bli utfordrende. 2009 beskrives som en «periode med risiko for redusert markedsvekst».

Innen det største segmentet, D&i, venter ErgoGroup en nedgang i lønnsomhet som følge av reforhandlede kontrakter. Det er allerede satt i gang tiltak innen omstilling og kostnadstilpasning for å kompensere for dette. Inntektssvikt skal «gradvis» kompenseres og lønnsomheten igjen løftes gjennom 2009 og 2010, heter det, før det presiseres at segmentet vil oppleve nedsatt lønnsomhet i 2009 og så et løft i 2010.

    Les også:

Til toppen