Forbrukerombudet: - Vi driver ingen heksejakt

- Det at vi er så fryktelig strenge og regulatoriske når det gjelder Internett, er feil, mener forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

- Det at vi er så fryktelig strenge og regulatoriske når det gjelder Internett, er feil, mener forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Mens forbrukerombud Bjørn Erik Thon får støtte av en av digi.no sine faste bidragsytere, er det flere som er fundamentalt uenige med ombudet.

Ombudet har allerede svart en av de kritiske røstene og er slett ikke mer overbevist etter at sjefredaktør Are Slettan har uttalt seg i digi.no om saken.

- Jeg kjøper ikke umiddelbart argumentasjonen om at markedskreftene må få mye større spillerom på Internett enn i resten av medieverden. Man bør ha en lik regulering, uavhengig av hva slags medier vi snakker om, sier Thon. Ombudet er underlagt Barne- og familiedepartementet og er ansvarlig for Markedsføringsloven.

- Hvordan markedssituasjonen er og at bransjen trenger penger, er ikke noe argument for den regulatoriske virksomheten, mener han. Thon innrømmer han ser parallellen til påtrengende TV-reklamen som stadig blir gjentatt av ombudets kritikere.

- Man skal huske på at TV-mediet er veldig regulert med deltaljerte forskrifter som er nedfelt i Kringkastingsloven. Det finnes regler for maks sendetid for TV-reklamen, det er ikke tillatt avbrudd i de flese programmene, sier han og mener at historien nå gjentar seg på Internett.
Dette er saken:
Forbrukerombudet har sendt brev til tre nettannonsører som har benyttet et "gardinformat" på forsiden av Nettavisen.

Annonsen dekker over den redaksjonelle teksten. Dette mener de forbrukerne ikke har bedt om og stiller spørsmål om det foreligger brudd på god markedsføringsskikk. Ombudet har foreløpig ikke fattet et forbudsvedtak.

- Da TV-reklame ble innført på begynnelsen av 90-tallet så vi mye av den samme diskusjonen som vi ser i dag, sier han og skal i dialog med Nettavisen for å se på hva de kan bli enige om når det gjelder den omstridte gardinreklamen.

- Vi må huske på at dette er én enkelt sak. Det at vi skal være så fryktelig strenge og regulatoriske når det gjelder Internett, er ganske galt. Vi ser gjennom fingrene på de aller fleste formatene som vi ser på Internett, mener han.

- Så dere driver ingen heksejakt på Internett som reklamekanal?

- Absolutt ikke.
Til toppen