Først ute med 24/7 kommunal forvaltning

Moss avduket, som første kommune i landet, et digitalt servicetorg sist fredag. Målet fra kommunens side er å gjøre yte bedre service gjennom utvidet informasjon og ikke minst tilgjengelighet.

Moss kommune avduket sist fredag syv informasjonskiosker utplassert på sentrale steder i Moss. Kioskene, hvis man kan kalle disse strømlinjeformede enhetene for noe slikt, er levert av Image Solution Partners og gir brukerne tilgang til Moss kommunes nyutviklede hjemmeside og et begrenset utvalg av andre nettsteder som Moss Kommune har funnet relevant. Dette utvalget vil selvfølgelig kunne øke etterhvert. Greta Kant, ordfører i Moss, forteller at målsetningen med utplasseringen av informasjonskioskene først og fremst er å gjøre kommunale tjenester og informasjon tilgjengelig på de stedene folk ferdes på de tidspunktene folk faktisk er der. Men kioskene er ment som et supplement og ikke en erstatning for personlig kontakt. Moss kommune vil også åpne et bemannet servicetorg hvor publikum kan få det de måtte trenge av informasjon og skjemaer uten å måtte løpe fra kontor til kontor.

- Dette er helt i tråd med Regjeringens målsetning, forteller Stortingsrepresentant Jon Olav Alstad (AP), som legger til at forvaltningen i dag er stengt mesteparten av døgnet og i hvert fall på de tidspunkter folk flest skulle ønske at den var tilgjengelig.

Hva slags informasjon kan man så få tak i ved hjelp av informasjonskioskene? Faktisk ganske mye. Blant det som kan nevnes er:

  • Kommunale dokumenter, inkludert sakspapirer, protokoller og postlister
  • Kommunale søknadsskjemaer
  • Interaktivt kartverk
  • Turistinformasjon
  • Kollektivtrafikk og rutetider
  • Eiendomsmarked
  • Markedsplass med informasjon om byens næringsliv
  • Jobbsøk
  • Begivenhetskalender for kultur og idrett
  • Lokalnyheter

Men det er heller ikke slik at denne informasjonen er tilgjengelig kun for de som tar turen til nærmeste infokiosk. Sidene som tilbys på infokiosken er også tilgjengelige fra på et eget nettsted, Mosseportalen. Dette er nok en stor fordel, ikke minst for de som vil benytte seg av søknadsskjemaene som tilbys, noe som inkluderer alt fra søknad om barnehageplass til skjenkebevilling.

Infokioskene er av praktiske grunner ikke utstyrt med skriver, og selv om det loves webbaserte skjemaer på sikt, vil man måtte benytte en egen datamaskin og Moss kommunes nettsted for å nyttiggjøre seg skjemaene. Men hvorfor skjemaene i dag kun er tilgjengelige i det proprietære Word-formatet, er nærmest uforståelig. Det er svært lite som kan lages i Word som ikke også kan gjengis på en vanlig HTML-side som så kan skrives ut, og så avanserte er vel ikke skjemaene til Moss Kommune at dette ikke skulle være en enkel sak å fikse? Å kreve at alle brukerne må ha kostbar programvare for å benytte seg av tjenestene, er på grensen til arroganse.


Forøvrig virker infokioskene svært enkle å bruke, også for de som ikke er godt trent med mus og tastatur. Kioskene har nemlig en trykkfølsom skjerm og nettstedet er selvsagt designet med hensyn til dette.

Selve infokioskene er levert av Image Solution Partners, den tekniske løsningen av Egroup og designet av Hareide Designmill. Egil Jeglheim, informasjonssjef i Moss kommune, forteller til digitoday at Image Solution Partners informasjonskiosker ble valgt først og fremst på grunn av enhetenes design, som Jeglheim beskriver som meget tiltalende. Jeglheim understreker at design er meget viktig for Moss, siden byen ønsker å profilere seg som en kunst- og designby.

Jeglheim forteller også at sidene har et enkelt design og det at det gjort med hensikt. digitodays egen test av sidene viser likevel at det er benyttes en rammeløsning som fungerer lite godt på skjermer med bare 800x600 oppløsning, noe svært mange fortsatt bruker. At det ikke er blitt tatt hensyn til dette når dette problemet er så velkjent, er mildt sagt underlig.

Men Jeglheim legger heller ikke skjul på at samarbeidet for øvrig med partnerne har vært meget godt.

Til sammen har Moss Kommune ifølge Jeglheim et budsjett på omtrent 700.000 kroner for de nye informasjonstjenestene. Av dette har mellom 300.000 og 400.000 kroner godt med til informasjonskioskene, som koster omtrent 75.000 kroner stykket.

Ole Jacob Bolstad, teknisk sjef for Image Solution Partners, forteller til digitoday at selskapet nå forhandler med andre kommuner om en tilsvarende løsning og at konkrete avtaler nok ikke er langt unna. Det er nok heller ingen ulempe at pilotprosjektet med Moss Kommune i hvert fall så langt har vært meget vellykket.

Til toppen