Første fase snart i boks for Micro Technology Group

26. august, når de ekstraordinære generalforsamlingene til henholdsvis Santech og Micro Software Group formelt godkjenner fusjonen har Terje Christoffersen, Bjørn Erik Tholfsen og Jan Skøien gjennomført den første av fire faser for Micro Technology Group.

Fire faser

26. august avsluttes den første av fire faser i byggingen av Skandinavias største datadistributør, Micro Technology Group. Av fusjonen mellom de to markedsledende datadistributørene i Norge, Santech ASA og Micro Software Group ASA,, øyner vi konturene av en gigant som vil kunne dominere datadistribusjon som i Norge og i Skandinavia. Selskapet blir den største datadistributøren i Skandinavia.

- Innen 26. august skal vi ha alle planene og den nye organisajonen ferdig. Fra 1. september og ut året, fase 2, vil vi jobbe med implementeringen av felles økonomi- og logistikksystemer. I denne fasen regner vi med endel fusjonskostnader som nok vil påvirke resultatet for 1996, i henhold til Terje Christoffersen, konsernsjef i Micro Technology Group.

- Først fra 1.1.97, i fase tre, vil vi se effektene av fusjonen med de økonomiske fordelene av stordrift, sier Terje Christoffersen.

- Vi vil da ha fått redusert våre kostnader, fått den nødvendige styringsfarten og være på vei mot USD en milliard i omsetning, noe som er nødvendig for å oppnå kritisk masse som volumdistributør. - Utover i 1997 når alt er implementert og vi tjener gode penger på vårt kjerneområde, volumdistribusjon av PC relatert utstyr, vil vi ta fatt på siste fase av fusjonen: finne nye forretningsområder, avslutter Christoffersen.

Organisasjon, ledelse og ansatte

Christoffersen bekrefter at den nye organisasjonen blir som følger:

Ledelsen

Terje Christoffersen Konsernsjef
Jan Sigvartsen Økonomisjef
Tomm Heibø Salg- og markedsføringssjef Sverige
Leif Clausen Salg- og markedsføringssjef Danmark
Ulf Atle Hansen Salg- og markedsføringssjef Norge
Gunnar Bjønnes IT og kvalitetssjef
Thomas Ramm Sjef PC
Bjørn Erik Tholfsen Sjef minne, nettverk og lagring
Tom Ivar Solbakken Sjef periferi
Gunnar Hellerslien Sjef programvare
Edvard Heen Sjef kompetanse
???? Styrefomann
Bjørn H. Fritzvold Styremedlem
Svein R. Goli Styremedlem
Bjørn Hanestad Styremedlem
Bjørn Erik Tholfsen Styremedlem
Gunnar Bjønnes Styremedlem

Ellers er det klart at en rekke personer i begge organsisajonene må gå. Allerede har noen individer sagt opp som følge av urolighetene rundt fusjonen. - Når vi flytter funksjoner fra Hvalstad til Sandefjord eller motsatt er det klart at endel mennesker ikke vil følge med på lasset, sier Bjørn Erik Tholfsen, tidligere konsernsjef i Santech. Det samme bekrefter Terje Christoffersen. Computerworld tipper at 100 stykk må gå, selv tror jeg det er et litt høyt anslag. Det fusjonerte selskapet har nå 460 medarbeidere. Med den jobbingen det blir i implementeringsfasen kan nok ikke bedriften slippe så mange på dør. Jeg tipper at bedriften vil ende opp med snaue 400 mennesker ved årskiftet. En reduksjon på rundt 60 mennesker skulle innebære en besparing på 20-30 millioner på bunnlinjen.

I fase fire av fusjonen, mot slutten av 1997, vil Christoffersen og co. for alvor begynne å se seg om etter nye forretningsområder. Jeg tror bedriften vil lete med lys og lykter etter nisjer og satsningsområder hvor marginene er bedre. Verken Christoffersen eller Tholfsen er villig til å leve med en nettomargin som nærmer seg en prosent som er skjebnen for volumdistributører hvis vi skjeler til USA. Tholfsen innrømmer motvillig at nettomarginen på den rene volumdistribusjonsbiten kan ende på en prosent mot sekelskiftet.

I digi.redaksjonen er vi litt spent på den nye ledelsesstruktureringen til Micro Technology Group. For de fleste lederne blir det en nedgradering fra toppleder til en glorifisert produktsjefstilling. Det vil fungere bra hvis lederne er villige til å være operative. Dog stiller det de tidligere produksjefene i en underlig stilling. De har tidligere vært operative produsktsjefer som rapporterte til salgssjef, men vil nå bli tekniske (?) produktsjefer jobber under de operative produkstsjefer (salgssjefer?) som rapporterer til salgssjefen (?). Sikkert er det at de nye produksjefene/salgssjefene ikke vil ta seg av den daglige, tekniske biten av produktansvaret. Det kan nok virke som om dem nye organisasjonen blir litt topptung etter fusjonen. Det vil ikke forbause meg om noen av de tidligere sjefene etterhvert vil forlate konsernet for nye oppgaver. Med Christoffersen som kongen på haugen, en slank organisasjon blir det få avansementsmuligheter for ambisøse unge herremenn.

Navnet

- Jeg er ikke så opptatt av navnet på det nye konsernet, svarer Terje Christoffersen på spørsmål om valget av navn. - Det er endel følelser med i spill, men jeg tar dette ganske rolig, fortsetter Christoffersen. Det er allerede klart at Micro Technology Group bare er et arbeidsnavn og ikke blir det nye navnet. Foruten å være et rimelig kjedelig navn er det klart at navnet er registret i Danmark og Sverige og derfor ikke anvendbart for det fusjonerte selskapet. Christoffersen ymter frempå om at dt er mulig at konsernet tar et juridisk navn, men at det navnet som blir brukt i markedet blir et annet. Tør vi tippe at Santech-navnet på en eller annen måte består?

;