Første runde i priskrig innen databaseverktøy

IBM har reagert kraftig på måten Oracle legger fram sin nye prisstruktur på, og påstår at DB2 fortsatt er langt rimeligere enn 9i.

Den første runden omfatter høylytte påstander og kjappe sammenlikninger fra hver av partene. En gammel erfaringen fra politikerdebatter er at stemmen er kraftigst der argumentene er svakest. Oracle-brølet ble gjengitt på digitoday.no før helgen:

Artikkelen utløste en henvendelse fra Knut Egil G. Sæther i IBM Norge. Han viser til IBMs offisielle svar, lagt ut på deres nettsted - dog langt mindre brautende enn hos Oracle, der hele førstesiden er preget av intens IBM-fiendtlig propaganda.

IBM gjentar sin påstand om at DB2 koster halvparten så mye som Oracle 9i, og at standardutgaven har langt mer funksjonalitet. Kjernen i argumentasjonen er at du må betale ekstra for Oracle 9i Application Server når du kjøper 9i-databasen, mens WebSphere Application Server er inkludert i DB2. Også online transaksjonsprosessering (OLAP) er inkludert i prisen for DB2, mens Oracle hevder at du må betale langt mer for OLAP til DB2 enn til 9i.

IBM belegger dette med to priseksempler. Det ene sammenlikner 9i Standard Edition med DB2 WorkGroup Edition, til henholdsvis 15.000 og 14.500 dollar per prosessor. Her skal DB2 gi mer for pengene, blant annet fordi applikasjonsserver og OLAP er integrert i DB2 mens de er tilleggsutstyr i 9i.

Det andre sammenlikner de Enterprise-utgavene, til henholdsvis 40.000 dollar og 22.500 dollar per prosessor. Oracle bestrider ikke dette, men mener at her er det IBM som mangler ekstrautstyr som er inkludert i prisen på 9i, blant annet køhåndtering, arbeidsfly og filhåndtering.

Ingen av partene trekker supportordninger inn i denne priskrigen. Kanskje det er utsatt til neste runde.

Til toppen