Første utkast til 3D-standard for weben

WebGL åpner for kraftig 3D-grafikk som kjøres direkte i nettleseren.

Første utkast til 3D-standard for weben

WebGL åpner for kraftig 3D-grafikk som kjøres direkte i nettleseren.

Khronos Group publiserte i går det første utkastet til en kommende webstandard, WebGL. Dette er en kryssplattform, royaltyfri teknikk for å gjøre maskinvareakselert 3D-grafikk tilgjengelig gjennom HTML5-elementet Canvas. Dette gjør grafikken tilgjengelig for manipulering via Document Object Model (DOM).

Fordelene med dette skal inkluderer den tettet integrasjonen med HTML-innhold, inkludert lagdelt sammensetting, samhandling med andre HTML-elementer og bruk av standard HTML-mekanismer for håndtering av hendelser.

WebGL er basert på 3D-grafikkstandarden OpenGL ES 2.0, som også administreres av Khronos Group. WebGL er et shaderbasert programmeringsgrensesnitt som bruker GLSL (OpenGL Shading Language), et C-basert høynivåspråk.

Arbeidet med OpenGL ble opprinnelig startet etter forslag fra Mozilla, men det er Apples Chris Marrin som er redaktør for spesifikasjonen. Også representanter fra Google, Opera, AMD, Yumetech, Nvidia, Qualcomm, Ericsson, HI, Nokia og ST-Ericsson har bidratt til spesifikasjonen. De flest av disse er medlemmer av WebGL Working Group.

WebKit- og Chromium-prosjektene, samt Mozilla, har alle laget testimplementeringer av WebGL. Disse er tilgjengelige på denne siden.

En introduksjon til hvordan man tar i bruk WebGL finnes på denne siden.

    Les også:

Til toppen