Abonner
BEDRIFTSTEKNOLOGI

Forsvareren: - Håper de anker

Fire gutter ble nylig domfelt i Sandnes Herredsrett for diverse datasnoking. Forsvareren håper de vil anke.

Advokat Tor Inge Borgersen forsvarte de fire tiltalte i saken om hacking av en server tilhørende Vest Internett i Nordfjordeid.

Alle fire ble dømt, og fikk datautstyr beslaglagt, i tillegg til bøter og erstatningsansvar over for Vest Internett

Han mener det er gode grunner for at de fire skal anke dommene sine for behandling i Lagmannsretten.

- Jeg synes det er godt grunnlag for anke, for jeg mener retten har tatt feil på flere punkter, blant annet i bevisvurderingen, sier Borgersen til digitoday.

Alle fire ble dømt for heleri, på grunnlag av at de hadde mottatt enten en passordfil fra selskapet, eller mottatt brukernavn og passord til serveren 'Stine' på Vest Internetts nettverk..

Haxor

- Jeg synes ikke det at de mottok brukernavn/passord eller passordfil er heleri. Retten har konkludert med at disse ikke trenger å være "fravendt eieren ved en forbrytelse", men jeg mener det ikke er heleri hvis man bruker noe som ligger åpent tilgjengelig.

En av de dømte sier til digitoday.no at brukernavn og passord lå åpent tilgjengelig på en pratekanal på nettet, og at de ikke var avhengige av at passordfilen ble cracket. Likevel ble en av de andre, en 19-årig matematikkstudent med sterk kryptografiinteresse, dømt for å ha cracket passordfilen.

digitodays kilde mener det kan tyde på at Økokrim tok hensyn til at brukernavn og passord lå åpent tilgjengelig, men at de likevel bestemte seg for å prøve å få vedkommende dømt for å ha cracket filen og distribuert passordene til en av de andre.

Borgersen mener også at 19-åringen gjorde det av egeninteresse, og at Økokrim må ha forstått det siden han ikke ble tiltalt for medvirkning til innbrudd.

- Jeg mener også at det å inndra PC-ene til fordel for statskassen i en slik sak er å betrakte som straff. PC-en er som høyre hånd for disse guttene, og jeg mener retten har bommet også på dette punktet..

Han sier Økokrim argumenterte med at inndragelse ville ha preventiv virkning, men advokaten tviler på om det har det.

- Disse fire er usedvanlig intelligente gutter. Det de driver med er å sjekke forskjellige sikkerhetsrutiner og teste passordsikkerhet og slikt, og med den kunnskapen de tilegner seg vil de utvilsomt være de beste til å sikre datanettverk i fremtiden. Jeg tror nok Økokrim har tatt litt høyde for det, men hvis saken blir anket så håper jeg Lagmannsretten tar den, sier Borgersen til digitoday.

Ankefristen går ut 14 dager etter at dommen er forkynt, så de fire har ikke så mye tid på seg. De har ennå ikke bestemt seg, blant annet fordi de kan risikere å bli idømt saksomkostninger om saken skulle bli tatt opp i Lagmannsretten og de skulle tape.