Forsvaret beklager tvungen innhenting av personnummer

Forsvaret har gjennom en annonsekampanje krevd inn personnummer til potensielle søkere til internasjonale tjenester. Det var ikke meningen.

Det norske forsvaret søker for tiden etter personell som kan delta i fredsoperasjoner i Kosovo, blant annet gjennom omfattende annonsekampanjer Internett og på radio. Der kan interesserte søke om å få tilsendt søknadspapirer til forskjellige stillinger. Inntil i går måtte alle fylle inn personnummer for å få å få sendt forespørselen, noe en del kanskje har kviet seg for, spesielt siden det hele foregikk over en ukryptert forbindelse.

Men etter at digi.no tok kontakt med Forsvarets mediesenter, er praksisen blitt endret.

- Det var ikke meningen å tvinge søkerne til å oppgi personnummer, sier leder for markedsvirksomheten til Forsvarets mediesenter, orlogskaptein Michael Bruteig, til digi.no.

Han forklarer at fordi søknadsmengden er så stor, benytter avdelingen hans personnummeret til å gjøre oppslag i en kompetansedatabase Forsvaret har for å kunne starte behandlingen av søknader på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Bruteig forteller at personnummer ikke lenger regnes som sensitiv informasjon, og at kravet for å ta personnummer i bruk er at det virkelig er behov for å kunne identifisere personene entydig. Dette stemmer med paragraf 12 i Personvernloven, som blant annet sier:

"Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i behandlingen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering."

- Uten personnummer er det vanskelig å finne fra til hvilken "Bjørn Hansen" det er snakk om, sier Bruteig. Men han har selvsagt forståelse for at enkelte kvier seg for å oppgi personnummer på en slik måte.

Bruteig mener likevel at søknadsmengden til nå har vært så stor at det nok er få som har hatt motforestillinger mot å oppgi personnummer, og enda færre som har vært klar over at det er blitt sendt ukryptert. Men siden det ikke lenger regnes som sensitiv informasjon, er heller ikke behovet for kryptering tilstede.

Bruteig forteller forøvrig at Forsvaret har tatt i bruk en hel del moderne teknologi i forbindelse med rekruttering til stillinger, blant annet skal det nå være mulig å søke på stillinger ved hjelp av tekstmeldinger.

Forsvaret har denne gangen kun annonsert på nett og på radio, og Bruteig forteller at responsen har vært større enn forventet.

Til toppen