Forsvaret kjøper 2.000 virtuelle desktops

- En av de største installasjonene i Europa, ifølge VMware.

Forsvaret kjøper 2.000 virtuelle desktops

- En av de største installasjonene i Europa, ifølge VMware.

Forsvaret har på vegne av NATO signert en stor kontrakt for opprusting av IT-parken i forsvarsalliansens nye treningssenter, Joint Warfare Center (JWC) på Jåttå i Stavanger.

Her skal styrker øve seg på krig, og komplekse og sammensatte IT-løsninger skal simulere situasjonen de vil kunne møte i for eksempel Afghanistan.

ErgoGroup skriver i dag at de har vunnet kontrakten for all leveranse av IT-infrastruktur og support til det nye senteret.

For dem er avtalen verdt minst 100 millioner kroner over tre år, før eventuelle opsjoner.

NATO ønsker som del av avtalen å ta i bruk ny teknologi basert på virtualisering av både servere og arbeidsflate (desktop). Hensikten skal være å tilby brukerne større fleksibilitet og mer smidig drift av løsningene som benyttes.

Kravene til IT-infrastrukturen som disse løsningene skal benytte oppgis å være særskilt strenge.

- Løsningen består av rundt 2.000 virtuelle desktoper og circa 220 virtuelle servere. Dette er basert på VMware, sier informasjonssjef Cathrin Solhaug i ErgoGroup til digi.no.

Basert på opplysninger de har fått fra VMware sier Solhaug at løsningen på Jåttå blir en av de største virtualle server- og desktopinstallasjonene i Europa.

- Dette er helt klart en av de største avtalene vi har inngått dette kvartalet, forteller Solhaug.

JWC-sentret ble etablert i Stavanger for seks år siden, og har så langt fungert i midlertidige lokaler. I tillegg til å forberede og trene styrker på operasjonelt nivå skal senteret blant annet drive med eksperimentering og analyse.

    Les også:

Til toppen