Forsvaret unngår nytt milliardsluk

Forsvaret unngår nytt milliardsluk

Første del av Forsvarets massive IT-opprydding kostet 1,5 milliarder kroner. Det blir ikke andre fase.

Forsvaret - og dermed IBM - ser nå ut til kunne rulle videre med sin gigantiske IT-konsolidering etter en lang pause.

Golf-prosjektet, som nå heter Los, skal samle alle ERP-systemene hver av forsvarsgrenene hadde skaffet seg over tiden til et felles system. Forsvaret valgte SAP og IBM, men etter at første fase endte opp med en prislapp på 1,5 milliarder kroner, stoppet Forsvaret prosjektet for å tenke seg om.

I mars avgjorde forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at man likevel skulle kjøre videre med SAP - mot forsvarssjef Sverre Diesens råd. Andre fase av prosjektet skal gi felles system for internregnskap og et felles logistikk-system.

Men i mars blånektet forsvarsministeren å kommentere både videre tidsrammer og prislapp. Hun ville ikke kommentere digi.nos spørsmål om det lå ann til nye milliardregninger eller om man snakket om noen hundre millioner.

Nå viser det seg at Forsvaret tror at de kan klare å få regningen ned under 500 millioner kroner og det er ikke en tilfeldig grense. For da slipper Forsvaret å gå den tunge og lange veien til Stortinget for å få godkjent prosjektet.

Forsvaret forhandler nå med IBM om en avtale som sikrer en prislapp under 500 millioner kroner, forteller forsvarssjef Diesen til Dagens Næringsliv.

Nettopp fordi man slipper å gå til Stortinget kan Los-prosjektet settes i gang igjen allerede i oktober, forteller Diesen.

digi.no har tidligere påpekt at årene mens Forsvaret har ventet, har det norske IT-markedet snudd fra et stort overskudd på folk til en arbeidsløshet på bare 1,2 prosent. Og det er nettopp på SAP-kompetanse at mangelen kom først og er størst. Timeprisene Forsvaret nå må betale er dermed høyere enn for to år siden.

digi.no skrev i forrige uke at Forsvaret er, ukjent for mange, en av landets største IT-arbeidsgivere med 1100 ansatte og skal nå, trolig blant annet være Los, skaffe seg opp mot 100 nye ansatte.

Dermed ser alt ut til at både IBM og SAP har berget i land en kontrakt det lenge var stor fare for at kunne ryke.

Til toppen