Fortsatt god og lønnsom EverCom-vekst

EverCom Network hadde en vekst i salg av PC-er på 69 prosent i tredje kvartal. Administrerende direktør Christian Paulsen tror marginene i tredje kvartal har vært omtrent som i fjor.

EverCom solgte totalt 12.359 PC-er i tredje kvartal i år, fordelt på 6.361 enheter i Norge og 5.998 enheter i Sverige. Av omsetningen i Norge er 5.629 enheter solgt av "gamle EverCom" og 732 enheter solgt av Tech Computers. Veksten i gamle EverCom i Norge er dermed egentlig "bare" på 35 prosent, mens veksten i Sverige var på 122 prosent.

Veksten i de tre første kvartalene har da vært på henholdsvis 69 prosent, 75 prosent og 69 prosent, akkumulert til 71 prosent målt mot 1997-tall.

Adm. dir. Christian Paulsen sier til digi.no at margintallene ennå ikke er klare, men at han tror utviklingen har vært omtrent som i 1997, da marginen i dette kvartalet var på 4,68 prosent.

Selskapet så i år, som i fjor, et skarpt fall i marginene i andre kvartal.

Til toppen