Fra CD-ROM til verdensrom

CNN begynte med CD-ROM og Compuserve for tre år siden. Nå har den døgnkontinuerlige TV-kanalen 260 ansatte innen nye medier, åtte webtjenester og lojale nettbrukere hvorav 50 prosent besøker CNN 2-5 ganger daglig.

Sjefredaktør Scott Woelfel i CNN Interactive holdt to foredrag under årets Interactive Publishing. Det virket som han ikke kunne understreke nok ganger hvor viktig det er å understøtte hovedmerkevaren sin.

- De nye medienes hovedoppgave er å jobbe med ulike distribusjonsmetoder for å utbrede og styrke en kjernemerkevare. Man må være lojal mot profilen og på den måten gjøre merket mer verdifullt, sa han og siterte den avdøde styreformannen Roberto C. Goizueta i merkevaremesteren Coca-Cola:

"Suksessen avhenger i stor grad av vår evne til å gjøre det umulig for konsumentene å unnslippe Coca-Cola".

Woelfel påpekte at kabel-TV fortsatt innebærer begrenset dekning for TV-kanalen. Mediemogul og eksentriker Ted Turners visjon var å skape en nyhetskanal som gikk døgnet rundt og kloden rundt. Ved hjelp av satellittoverføring har han greid det, men fortsatt er det først og fremst hoteller og bedrifter som tar inn kanalen og når privatpersoner gjør det, ser de ikke så ofte på den.

Hvis det ikke skjer noen dramatiske begivenheter da.

Ved hjelp av Internett er det blitt mulig å nå ut med nyhetene til mange flere mennesker globalt. Men utviklingen har ikke skjedd over natta.

Woelfel fortalte hvordan de i januar 1995 startet opp med å lage kostbare CD-ROM som kunne sammenliknes med produksjonen av bøker. Tanken var først og fremst å utnytte de levende bildene de hadde sendt ut til TV-seerne i noen år.

I tillegg bandt de seg opp til onlineoperatøren Compuserve som nå er slukt at America Online (AOL). Det fantes et par millioner online-brukere i USA og Europa knyttet til nettverket, men det støttet uansett ikke opp under den globale filosofien hvor ingen jordboer skulle slippe unna.

Dermed ble det gjort en hurtig strategiavgjørelse samme år, og den første webtjenesten ble lansert i august 1995. I dag har CNN åtte webtjenester hvorav tre betjener brukere utenfor engelskspråklige land.

Kanalen kom tidlig i gang i Sverige der et samarbeid med det statlige telekomselskapet Telia og portalen Passagen ble dratt i gang i 1996. Resten av Skandinavia er nå i ferd med å komme etter, og det er snakk om at Scandinavia Online (SOL), som har tatt over majoriteten av Passagen i Sverige, skal lansere en versjon i Norge muligens før jul.

Ellers er de utenlandske webstedene rettet mot Portugal og Spania, mens CNN har definert en egen politisk tjeneste for USA (AllPolitics.com), en egen finanstjeneste (CNNfn.com), en egen sportsjeneste (CNNSI.com) og en skreddersydd tjeneste (Custom News) i tillegg til den vanlige webtjenesten på CNN.com.

CNN har nå ansatt 160 mennesker innen CNN Interactive (hvorav 110 er redaksjonelle) for å ta seg av den formidable jobben, mens 100 andre ansatte jobber innen nye medier i andre avdelinger.

- Vi regner med å gå i pluss til neste år, sier Woelfel og nevner at noen av deltjenestene, som finanstjenesten allerede ser svarte tall.

En oversikt over bruken av CNNs websteder viser at tjenestene blir brukt svært hyppig. 49 prosent sier de er inne mellom to og fem ganger om dagen, ni prosent er mer enn fem ganger, mens 23 prosent er inne en gang om dagen. Det innebærer at fire av fem CNN-brukere er innom daglig på ett av nettstedene.

Ikke overraskende kommer 71 prosent av brukerne fra USA, mens kun fem prosent er europeiske. Svenskene, som har en egen svensk-språklig versjon, er nummer ni i en oversikt over land som bruker tjenesten.

I likhet med på TV, følger trafikktoppene på weben samme mønster i forhold til begivenheter. Da prinsesse Diana døde, uroen på akjsemarkedet, Lewinsky-affæren (inkludert Starr-rapporten og Clinton-videoen) og John Glenns gjeninntreden i verdensrommet.

CNN bruker mer og mer aktivt begge medier til å promotere hverandres eksistens. Nettet fikk da også et gjennombrudd som massemedium da Starr-rapporten ble publisert.

Men Woelfel har også benyttet webinntreden til å redefinere konkurrenter og partnere.

Det virker mer naturlig for CNN å jobbe med nisjekanaler som Elle (for de moteriktige damene), IDG (IT), Congressional Quarterly (innenrikspolitikk) og University of Minnesota (utdanning) på web.

Sjefredaktøren sier da også at et av hovedelementene for ham har vært å bevise at man kan gjøre noe profittabelt av en tjeneste med stort potensial.

I fremtiden vil konvergens og multippel tilstedeværelse bli en nøkkel til videre suksess. Headline News er på e-post, personsøkere og mobiltelefoner får sine meldinger på skjermene. Bedre utnyttelse av TV-mediet, ikke minst med tekst som du kan hente opp på skjermen (for eksempel værinformasjon i ditt område) er på vei.

Til toppen