Frekvensprising vanlig i utlandet

I følge analyseselskapet Teleplan har myndighetene i flere land innført frekvensprising for å effektivisere utnyttelse av radiofrekvenser blant annet til bruk i mobiltelefoni.

I følge analyseselskapet Teleplan har myndighetene i flere land innført frekvensprising for å effektivisere utnyttelse av radiofrekvenser blant annet til bruk i mobiltelefoni.

Teleplan har i en rapport til en arbeidsgruppen under samferdselsdepartementet anbefalt at myndighetene regulerer bruk av radiofrekvenser ved å pålegge avgifter på en slik bruk. Dette vil blant annet påvirke mobiltelefon-operatørene NetCom og Telenor.

I rapporten påpekes det blant annet et flere land, som en følge av den verdensomfattende liberaliseringen innen telesektoren, har innført salg (auksjon) av frekvensbånd eller introdusert ulike typer pris- og avgiftsmekanismer. Teleplan påpeker at motivene for myndighetene kan variere fra land til land, men hovedformålet synes å være mer effektiv kontroll av en begrenset og attraktiv ressurs samt rettferdig, transparent fordeling av radiofrekvenser til tjenesteoperatører/brukere.

Som eksempler på land hvor ulike former for frekvensprising benyttes eller er under innføring, nevner Teleplan USA, Canada, Storbritannia, Danmark og New Zealand.

Til toppen