Fremdeles svakt i Alcatel STK

Alcatel STK forventer 274 millioner i resultat etter skatt i 1997. Driftsresultatet før "poster av engangskarakter" er på 223 millioner kroner mot 266 millioner kroner i 1996.

Driftsinntektene endte på 4.315 millioner kroner, en oppgang på seks prosent fra 1996 til 1997 dersom 96-tallene renses for omsetningen i Kitron. Ordrebeholdningen ved inngangen av 1998 på 1.482 millioner kroner er imidlertid dramatisk lavere enn ved inngangen av 1997 da ordrebeholdningen var på 2.815 millioner kroner.

Konserndirektør Bjarne Aamodt forklarer de slappe kabelresultatene med økt internasjonal konkurranse og derav følgende marginpress. Ordresvikten skyldes primært at Alcatel i fjor tapte kontrakten om en ny sjøkabel mellom Norge og Nederland.

Driftsresultatet for 1997 ble 347 millioner kroner. I dette tallet ligger 160 millioner kroner i inntekt fra salg av Kitron og eiendommer på Økern, samt restruktureringskostnader på 36 millioner kroner.

TABELL: Foreløpig resultat Alcatel STK 1997, alle tall i millioner kroner.

1997 1996
Driftsinntekter 4.380 4.315
Resultat fra løpende drift 223 266
Driftsresultat 347 266
Resultat før skatt 369 280
Resultat etter skatt 274 204
Til toppen