Frost & Sullivan: Femdobling av intranett i Europa

Ifølge analyseselskapet Frost&Sullivan, vil maskinvareinvesteringer i europeiske intranett femdobles innen 2003. Sikkerhetsutstyr og NC-er vil vokse raskest.

Undersøkelsen deler markedet for maskinvare til intranett i fem områder: servere, PC-er (rettere sagt: "tykke" klienter), NC-er ("tynne" klienter), lokalnett (nettkort, kabling, svitsjer osv), og sikkerhetsutstyr (brannmurer, virusmurer, kryptering osv).

Det samlede markedet for intranett-maskinvare anslås til 351 millioner dollar i 1996. Det forventes å øke til i underkant av 1,7 milliarder dollar i 2003, litt mindre enn en femdobling.

Markedsandelen til servere var 32,7 prosent i 1996. Den ventes å øke til 34,4 prosent i 1998, for deretter å synke sakte til 31,9 prosent i 2003. Verdien øker fra 115 millioner dollar til 542 millioner dollar.

Andelen "tykke" klienter faller fra 52,5 prosent i 1996 til 44,1 prosent, med en topp på 54,5 prosent i 1997. I verdi, betyr det PC-produsentene ikke har særlig å frykte: det blir en firedobling fra 184 millioner dollar i 1996 til 750 millioner i 2003.

"Tynne" klienter øker sin markedsandel fra 3,0 prosent i 1996 til 7,8 prosent i 2003. Andelsøkningen starter egentlig ikke før i 1998, da den når 3,4 prosent. I verdi representerer dette en stor relativ økning, en faktor på 12,6 fra 11 millioner dollar i 1996 til 133 millioner dollar i 2003. Men det er verdt å merke seg at NC-markedet om seks år, i verdi, fortsatt vil ligge rundt på 60 prosent av det PC-markedet var i fjor.

Markedsandelen til lokalnett ventes å falle fra 9,0 prosent i 1996 til et bunnivå på 6,8 prosent i 1999, for så å øke til 7,6 prosent i 2003. I verdi betyr dette at markedet firedobles fra 32 millioner dollar til 129 millioner dollar.

Sikkerhetsutstyr får den mest dramatiske økningen, med en tredobling av markedsandelen fra 2,8 til 8,6 prosent, og en femtemdobling i verdi fra 10 millioner dollar til 146 millioner.

Intranett-markedet vil i praksis bli identisk med lokalnettmarkedet. Det undersøkelsen tyder på, er altså at modellen med "tynne" klienter ikke vil ramme modellen med "tykke" klienter særlig hardt de nærmeste årene, selv om NC-markedet om noen år vil representere langt større verdier enn det gjør i dag.

Report 3298: The Europaen Market for Intranet Hardware kan bestilles fra Frost&Sullivan og koster 3.950 dollar.

Til toppen