Frykter at ny el-avgift vil skvise ut de små datasentrene

Men Digiplex får ikke støtte fra IKT Norge.

Frykter at ny el-avgift vil skvise ut de små datasentrene
Ulik avgift på strømmen i mindre og større datasentre i samme selskap kolliderer med hele prinsippet for nettskyen, ifølge Digiplex. Bilde: Espen Zachariassen

En av landets største aktører i datasenterindustrien frykter at redusert el-avgift vil sette de små sentrene på sidelinjen.

Digiplex ønsker å få i gang en debatt om betingelsene for avgiften mens den ennå er på tegnebrettet hos regjeringen.

Les mer: Og det BLIR billigere for datasentrene

Mistet muligheter

Regjeringen varsler at el-avgiften for grønne datasentre vil bli kraftig redusert fra neste år. Det skjer etter press fra bransjen og fra folkevalgte.

Hovedmotivet er at de nye og moderne norske datasentrene med basert på vannkraft og rimelig kjøling skal kunne konkurrere om de store internasjonale datasenterkundene.

Så langt har Norge gått glipp av Facebook, Apple og Cern på grunn av høye kostnader.

Les mer: Danmark vant Apple med norsk vannkraft

Kriteriene

– Hvordan skal den nye avgiften beregnes, spør Anders Korshavn, nordisk direktør for forretningsutvikling hos Digiplex.

Her ser han flere problemstillinger for hvem som skal nye godt av den lave satsen:

  • Installert kapasitet eller faktisk forbruk?
  • Kun for de største sentrene med et forbruk over 5 MW?
  • Samlet for flere sentre i samme selskap?
  • Faktisk årsforbruk eller et gjennomsnitt over flere år?

Les også: Skandinavias sikreste datasenter

Evry datasenter, Fet, Akershus
Digiplex-direktør Anders Korshavn mener at feil bruk av redusert el-avgift for datasentre kan føre til overetablering i bransjen. Bilde: Espen Zachariassen

Ulik strømregning

– Vi mener at det er investeringene i infrastruktur som må være grunnleggende. Hvis datasenteret er dimensjonert for mer enn 5 MW, bør alle kundene i senteret få redusert el-avgift - selv om det tar noe tid å fylle opp hele kapasiteten, sier Korshavn.

Han peker på at en aktør med flere mindre sentre risikerer å betale en forholdsmessig mye større strømregning enn et gigantsenter som det Facebook og Google gjerne bygger.

Han snakker ikke bare for sin syke mor.

Digiplex har sentre på Ulven og Rosenholm som er under den magiske grensen på 5 MW. Selskapet står også bak det nye senteret på Fet, der Evry flytter over stadig mer datakraft. Dette vil snart havne over på "rett side" av den antatte avgiftsgrensen.

Les også: Her er Evrys nye digitale festning

Urettferdig

– Resultatet for de små vil være at de får helt andre konkurransevilkår. Det blir ikke "fair", mener Digiplex-sjefen.

– Men var ikke hele poenget med avgiftskampen å tiltrekke seg de store for at den grønne datasenterindustrien i Norge skal få mulighet til vokse?

– Jo, men her snakker vi i første rekke om en signaleffekt. En stor aktør vil føre til at flere internasjonale ser til Norge. Men de største gir ikke så stor verdiskaping. De legger ett senter på en stor tomt med mye fjernstyring. Hos våre mindre sentre ser vi høy aktivitet og god lokal spinoff, svarer Korshavn.

Cluet med clouden

– Og hele poenget med nettskyen er jo å lagre sine data og hente datakraft fra flere steder. Det øker både sikkerhet og oppetid. Da er det rimelig at bransjen får se sine anlegg under ett, sier han til digi.no

Hvis det ikke blir en samlet grense for totaluttaket i et selskap, ser han for seg rare og lite miljøvennlige påfunn for å sikre seg lavere avgift.

– Vi risikerer jo at man setter på en varmeovn i datasenteret for å kommer over grensen. Og vi skal ikke se bort fra overinvesteringer i jakten på gunstigere vilkår, mener Digiplex-direktøren.

Les også: Kobler regnekraft mellom flere nettskyer

IKT Norge og generalsekretær Per Morten Hoff kommer ikke med ubetinget støtte til Digiplex. Bilde: Espen Zachariassen

Stopp

Korshavn får ikke umiddelbart støtte hos interesseorganisasjonen IKT Norge.

– Skal man begynne å slå sammen en rekke ulike datasenter for å nå 5 MW, er jeg redd at politikerne vil si stopp, sier generalsekretær Per Morten Hoff i en kommentar til digi.no.

Han utdyper med at de folkevalgte har vært tydelige på at redusert avgift skal gjelde for store datasentre. Kutt for de små kan kanskje bli aktuelt som en overgangsordning.

Men Hoff støtter Digiplex i at avgiften må gjelde ut fra den kapasiteten som er bestilt, siden det krever store investeringer som det tar tid å få tjent inn.

– DNB bruker for eksempel nesten halvannet år på å nå den kapasiteten de har bestilt hos Green Mountain på Rennesøy, men kostnaden vil være den samme for datasentereieren i denne perioden, sier Hoff.

Les også: DNBs omfattende flytting av data var vellykket

Kutt

Han tror at avgiftskuttet fører til færre aktører i bransjen.

– Redusert elavgift for datasenter på 5MW vil kunne medføre en betydelig konsolidering i dette markedet. Det offentlige drifter jo i dag over 600 små datasenter, og det er på ingen måte samfunnsøkonomisk lønnsomt, illustrerer han.

Les også: Kutter nettskypriser med opptil 70 prosent

Jørgen Næsje, statssekretær, Finansdepartementet
Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet vil foreløpig ikke gå i en debatt om detaljene for hva som skal gi redusert el-avgift. Bilde: Rune Kongsro

Må vente

Finansdepartementet vil ikke ta stilling til slike problemstillinger nå.

– Hvordan dette forslaget konkret utformes blir lagt frem i statsbudsjettet, sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i en kommentar til digi.no.

Han skisserer imidlertid hva som vil påvirke avgiften:

  • energieffektivitet i anlegg med ulik størrelse
  • konkurranseflater mellom aktørene
  • avgrensninger og satser i andre land
  • om støtten kan godkjennes eller trenger notifisering etter reglene for statsstøtte i EØS

– Vi kan ikke gå ut med enkeltelementer av en slik vurdering eller foreløpige synspunkter mens saken er under arbeid, sier Næsje.

Så du denne? Fikk bot for smartklokke-bruk i bilen