BEDRIFTSTEKNOLOGI

Frykter manko på minnebrikker

Jordskjelvet i Japan kan ramme tilgangen på viktige IT-komponenter, sier iSuppli.

Analyseselskapet iSuppli har publisert en foreløpig vurdering av hvilke følger jordskjelvet i Japan kan tenkes å få for den internasjonale elektronikk- og IT-industrien i ukene framover.

10 prosent av verdens produksjon av DRAM-brikker – minnebrikker i pc-er – foregår i Japan, i anlegg eid av henholdsvis japanske Elpida og amerikanske Micron.

Japanske selskaper, med Toshiba i spissen står videre for 35 prosent av den globale omsetningen av NAND-flashminne. En stor del av denne produksjonen skjer i anlegg i Japan. Videre står japanske selskaper for 21 prosent av den globale prosessoromsetningen. Også her er en stor del av anleggene i Japan.

iSuppli skriver at produksjonsanleggene trolig ikke er skadet, dels på grunn av beliggenhet, dels fordi de huses i solide, forskriftsmessige bygg.

Problemet er logistikk. Det vil de kommende par ukene være vanskelig både å levere råvarer til produksjonen, og frakte ut ferdige produkter.

Jordskjelvet kan også få følger for LCD-skjermer til pc-er og tv-er: 6 prosent av skjermer større enn ti tommer produseres i Japan, og 14 prosent av alle skjermer beregnet på tv-er framstilles i landet. I tillegg står Japan for en høy andel nøkkelkomponenter til LCD-skjermer, som glass, fargefiltre, polarisatorer, kalde katode fluoriserende lamper (CCFL) og LED-er.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.