Frykter ny datalov kan stenge deler av nettet

Sveriges internettoperatører frykter for fremtiden for elektroniske oppslagstavler, såkalte BBS-er, på nettet. Bakgrunnen er den nye "Personuppgiftslagen" - også kalt BBS-loven - som Datainspektionen vil innføre for å bedre personvernet på Internett.

Fredag i forrige uke trådte de største svenske internettoperatørene sammen i et krisemøte for å diskutere BBS-loven, en lov som man frykter vil gjøre operatørene ansvarlige for alt innhold som publiseres på Internett.

Ifølge en melding som først ble publisert på nyhetstjenesten Dagens Kommunikation og senere dukket opp via en svensk nyhetsgruppe for mediebransjen sist fredag, frykter SOF-gruppen (samarbeidsgruppen for Sveriges internettoperatører) at den nye BBS-loven vil gjøre operatørene ansvarlig for all informasjon som spres via deres internettjenester - det være seg via e-postlister, såkalte gjestebøker og chat-servere på nettet.

Ifølge Dagens Kommunikation vurderer operatørene nå å gjennomføre en omfattende protestaksjon, som kan bety et så drastisk tiltak som å stenge av all internettkommunikasjon i Sverige når trafikken er på sitt høyeste - alt for å skape en debatt omkring "de urimelige konsekvensene" av den nye loven.

Operatører som Tele2, Telia og delvis Telenor-eide Telenordia vurderer situasjonen som høyst usikker og har begjært et møte med Datainspektionen i dag, mandag.

- BBS-loven innebærer at vi må stenge av enhver prate- og diskusjonsgruppe, kort sagt en stor del av Internett, sier salgsdirektør Pelle Hjortberg i Tele2 til nyhetsbyrået TT.

Den nye svenske personopplysningsloven trer i kraft den 24. oktober. Loven forbyr at navn eller andre personopplysninger offentliggjøres på Internett uten at vedkommende person selv har gitt sitt samtykke til at opplysningene offentliggjøres. Om loven leses som visse personer leser Bibelen - det vil si ordrett - betyr det at en stor del av dagens kommunikasjon på Internett blir ulovlig. Flere debattanter og organisasjoner har kritisert loven og betegnet den som en trussel - for ikke å si en hån - mot ytringsfriheten.

Muligheten for at loven i tillegg koples til et redaktør-/utgiveransvar betraktes naturlig nok som svært alvorlig av nettoperatørene.

- Det er best at politikerne holder fingrene borte fra dette området. Følgen av at operatørene pålegges et slikt redaktøransvar er at store deler av Internettet vil måtte stenges, sier Pelle Hjortberg.

Til toppen