Frykter offentliggjøring av arkiverte nettdebatter

Datatilsynets mener det er nødvendig med en klar lovhjemmel dersom Nasjonalbiblioteket skal ha til oppgave å gjøre diksusjonsmeldinger offentlig tilgjengelige, uten å ta hensyn til ulempene ved personvern

Nasjonalbiblioteket har samlet inn meldinger fra samtlige norske nyhetsgrupper siden 1995. (En nyhetsgruppe er et elektronisk, åpent diskusjonsforum der ulike temaer kan tas opp av hvem som helst.)

Biblioteket planlegger å offentliggjøre disse meldingene på Internett. Myndighetene har lagret alle diskusjonsgrupper siden 1995

Datatilsynet mener det er nødvendig med en klar lovhjemmel dersom et offentlig organ skal ha til oppgave å gjøre slike meldinger offentlig tilgjengelige uten å ta hensyn til personvernulempene. Det skriver tilsynet på sine nettsider.


- Meldinger i nyhetsgrupper er ytringer i det offentlige rom, men gjennomgår ikke noen forhåndskontroll eller vurdering fra utgivers side. Ytringer i mer tradisjonelle medier vil normalt undergis en redaksjonell vurdering. Det vern både meldingsskriver og tredjeperson kan forvente i andre medier er ikke tilstede for meldinger på nyhetsgruppene, skriver Datatilsynet videre.

Tilsynet anser personvernulempene ved å gjøre meldinger fra nyhetsgrupper allment tilgjengelige som så store at Nasjonalbiblioteket oppfordres til å vente med offentliggjøring inntil hjemmelsgrunnlaget er nærmere vurdert.

Til toppen