Fuglevik forlater NRK Futurum

De NRK-ansatte kunne onsdag ettermiddag se en video på intranettet der NRK Futurums direktør Tor Fuglevik holdt sin avskjedstale. Det er (muligens) slutt etter 30 år i statskanalen, i hvert fall som en av toppsjefene.

Nå er det slett ikke 100 prosent sikkert at Tor Fuglevik slutter helt i Norsk Rikskringkasting.

I en artikkel på NRKs egne nettsider sier han at han håper han kan brukes til noe "innenfor den framtidige utfordringen NRK står overfor". Ifølge NTB så vurderer samtidig Futurum-direktøren et tilbud han har fått fra Den Europeiske Kringkastingsunionen (EBU).

Det som det norske nyhetsbyrået skriver, er imidlertid at Fuglevik trekker seg som både assisterende kringkastingssjef og Futurum-sjef.

Fuglevik markerte seg tidlig som en forkjemper for den digitale fremtiden i NRK-systemet. Mot slutten av 90-tallet var han radiodirektør med spesiell sans for digital radio (DAB). Foreløpig har det vist seg mye vanskeligere enn forventet for DAB å slå gjennom hos forbrukerne, men Fuglevik bevarer troen på de digitale medier inntil han tok på seg prosjektet med å bygge avdelingen NRK Futurum.

Den tidligere avdelingen for digitalradio skulle bygges opp til å bli grunnpilaren i NRKs moderne satsingsområder, med vekt på Internett (NRK.no), TV og radio, men også inkludert en avdeling for telekommunikasjon. Dette fikk Fuglevik i oppgave om å danne under den siste store omorganiseringen i NRK som ble vedtatt av Kåre Willochs styre i februar 2000.

Han sier til NRK.no at han ble konstituert av styret til å gjøre jobben.

- Oppgaven min gikk ut på å bygge opp divisjon Futurum fram til driftsfasen, og det arbeidet ble avsluttet i dag.

En rapport ble levert i forrige uke og behandlet i NRKs direktørmøte onsdag denne uken. Både digital TV- og radiokanaler er på skissestadiet, men satsingen koster penger. Det gjør også de ressursene som NRK har valgt å legge under den digital virksomheten, det vil si 150 stillinger og et budsjett på 222 millioner kroner.

I konklusjonen til rapporten, hever han imidlertid en advarende pekefinger mot å spare for mye på ressursene. Han skal ha konkludert med at behovet for kapital er stort dersom divisjonen skulle fullføre oppgavene sine.

- Manglende finansiering til etablering av digitale nisjekanaler har så langt gitt Fururum små muligheter til å være det kompetansesenteret og den drivkraften som var meningen, sier han til digitoday.no.

Til toppen