TELEKOM

Full dekning på toget kan koste 1,5 milliarder

Den faktiske dekningen er kartlagt.

Kartleggingen som danner grunnlag for utbyggingsbehovet for mobildekningen avdekker at det står dårlig til, spesielt med 4G.
Kartleggingen som danner grunnlag for utbyggingsbehovet for mobildekningen avdekker at det står dårlig til, spesielt med 4G. Bilde: NSB/Kjersti Magnussen, TU Media
29. mai 2015 - 08:12

Regjeringen må være forberedt på en solid regning for å nå sitt mål om akseptabel mobildekning på togene.

Det kommer frem i en rapport som Nexia har laget for Samferdselsdepartementet.

Her er den faktiske mobildekningen registrert, meter for meter på de mest trafikkerte strekningene.

Les også: Telenor med tryggere mobilsurf i USA

Huller

– Tilgang til gode mobiltjenester på tog gjør at reisende kan utnytte tiden sin bedre på reise. For jobb-pendlere betyr det at arbeidsdagen kan begynne mens de reiser. For å gjøre togtransport enda mer attraktivt i fremtiden, vil regjeringen legge til rette for bedre tilgang til mobiltjenester langs jernbanenettet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Bakgrunnen er rapporten "Bedre mobiltjenester på tog", som han nå har fått fra ekspert-hold.

Den peker på hullene i mobildekningen og anbefaler tiltak.

Les også: - Risikerer fengsel hvis du eier mobil i Myanmar

Sjekket om bord

Det er Senter for robuste nett ved forskningssenteret Simula som har gjennomført kartleggingen av dekningen.

Metoden var å plassere mobile bredbåndsrutere med simkort fra henholdsvis Telenor og Netcom om bord i flere regiontog på strekningene

  • Oslo-Stavanger
  • Oslo-Bergen
  • Oslo-Trondheim
  • Trondheim-Bodø

Måleutstyret ble plassert innendørs uten bruk av ekstra antenne eller signalforsterkere. Radiosignalene ble derfor dempet av togkarosseriet og var avhengig av den ordinære mobildekningen langs sporet.

- Målingene reflekterer derfor brukeropplevelsen slik den framstår for passasjerer i dag, heter det i rapporten.

Fire ganger i minuttet

Ruterne samlet målinger i omtrent seks måneder høsten 2014 og vinteren 2015.

Fire ganger i minuttet rapporterte en målenode status for forbindelsen til hvert mobilnett. Nodene var satt til å opptre som en normal mobiltelefon, som automatisk velger den beste tilgjengelige teknologien - 2G, 3G eller 4G.

De tungt trafikkerte strekningene Vestfoldbanen (Drammen-Skien) og Østfoldbanen (Oslo-Halden) er kartlagt med mer tilfeldige målinger med samme type utstyr. Andre banestrekninger som Rørosbanen, Gjøvikbanen, Raumabanen og Østfoldbanens østre linje er ikke sjekket.

Les også: Mobilen som leser av øyet ditt

Minimalt med 4G

Fasitsvaret er at under halvparten av det totale jernbanenettet har 3G eller 4G-dekning.

Dekningen avhenger i stor grad av om sporet går i nærheten av bebyggelse eller hovedveier. Der er dekningen ofte god. I ubebygde områder og langt fra veinettet er dekningen ofte langt dårligere.

4G-dekningen er minimal og stort sett konsentrert rundt byer og andre sentrale områder.

- Den er også sporadisk, slik at brukerterminaler med 4G-støtte vil oppleve hyppige skifter mellom 4G og andre teknologier. Det påvirker brukeropplevelsen negativt, heter det i rapporten.

Mens folk tygger unna stadig mer av datatrafikken over 4G, må vi ta oss en pause med tregere forbindelser når vi reiser med toget.

Her er fremdeles 3G den viktigste teknologien for å gi mobile datatjenester.

- Store deler av jernbanenettet har i dag 3G-dekning, særlig i sentrale og tungt trafikkerte områder. Mobildekningen langs jernbanen er imidlertid fortsatt mangelfull i mange områder, konkluderer Nexia.

Det er tegn til bedring:

Med økende omfang av repeatere om bord, øker signalstyrken. Simulas utstyr står ennå om bord, slik at utviklingen kan følges i tiden fremover.

Så du denne? Selv IDC har beskjeden tro på Windows 10 Mobile

Spleiselaget

Hva vil det koste å gi god nok dekning til at regjeringen kan innfri sitt mål om arbeid om bord og tilgang til gode tjenester?

Nexia har satt opp flere regnestykker, uten at det er presentert en konkret prislapp.

Sammen med rapportens prosjektleder Amund Kvalbein har digi.no satt sammen et kostnadsoverslag for en infrastruktur som denne:

  • Toget har både wifi og operatøruavhengig signalforsterker (repeater). Passasjerene dermed kan velge om de vil koble seg på trådløst nett eller bruke av egen mobildatakvote.
  • Her skal Jernbaneverket få på plass infrastruktur for mobildekning i tunnelene.
  • Mobiloperatørene må bygge nok basestasjoner for tilfredsstillende dekning langs sporet "ute i dagen" og bidra med sin del av utstyret i tunnelene.
  • NSB (og eventuelt andre togoperatører i fremtiden) må utstyre togsettene med repeatere for å forsterke mobilsignalene, samt wifi-rutere.

Les også: Nettbrett stanset togene

Prislappen

3G skal etter planen fases ut om ikke så altfor mange år. Derfor må vi se på regnestykket for utbygging av 4G.

For å komme i mål med det, havner den samlede prislappen på rundt 1,5 milliarder kroner.

Da må vi tåle at det bygges mobildekning kun i tunneler som er lengre enn 400 meter. Hvis det ikke holder mål, har Nexia sett på et alternativ med alle tuneller lengre enn 100 meter.

Da stiger prisen med 600 millioner kroner til 2,1 milliarder.

- Hvordan skal dette finansieres?

- Vi tar ikke stilling til hvem som faktisk skal ta regningen for dette - om for eksempel Jernbaneverket må finne midler i eget budsjett eller be om større bevilgninger over statsbudsjettet, sier Amund Kvalbein til digi.no.

En trøst i dette bildet er at kostnadene kan halveres dersom de kommersielle operatørene får slippe til og sette opp sitt utstyr i basestasjonene til Jernbaneverkets GSM-R-nett.

Anbud

Hans ekspert-team anbefaler at mobilutbyggingen i åpent landskap overlates til mobiloperatørene. Der det ikke er lønnsomt, kan Jernbaneverket legge en strekning ut på anbud.

- Dermed blir det dekning til å forsyne det trådløse nettet om bord. I tillegg kan mobiloperatøren som vinner anbudet få noe trafikkinntekt fra sine abonnenter, forklarer Kvalbein.

Les også: Nye signalanlegg kan bli mål for terrorister

Mer lukrativt

Rapporten gjør også et poeng av at tog med fordel kan fremstilles mer lukrativt for mobiloperatørene.

- De siste årene har vi sett en sterk passasjervekst på tog, og togreisende representerer en stor og attraktiv kundegruppe for mobiloperatørene. Kartlegging og dokumentasjon av togreisendes kommunikasjonsbehov kan være med på å synliggjøre potensialet for en kommersiell utbygging langs de mest trafikkerte banestrekningene, heter det her.

Og kommunikasjonsbehovet er økende:

I mars ble det registrert 22 terabyte med data opp og ned. I november 2014 var mengden drøyt 10 TB.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.