Full PC-frihet er dyrt for bedriften

Veldig mange bedrifter gir sine brukere full frihet på PCen, men det er mye å spare på å stramme inn.

Gartner forbløffet hele IT-bransjen da de på midten av 90-tallet dokumenterte at innkjøpsprisen på en PC bare var en mindre del av totalkostnaden ved å eie en. Brukerstøtte, nedetid og opplæring er bare noen av momentene som øker totalprisen.

Siden den gang har Gartner stadig oppdatert sine analyser, for PC-parken er som regel den største posten på en bedrifts IT-budsjett. Og det kan gjøres mye med denne kostanden, understreker Gartner i en ny analyse.

Gartners råd er blant annet:

- Redusere antall programmer som skal installeres så mye som mulig

- Administrer, oppdater og rull ut programvare til PCene fra et sentralt administrasjonsprogram i stedet for å gå rundt til hver PC

- Ikke gi Windows-brukere "administrator"-rettigheter. Gi så mange som mulig vanlige bruker-rettigheter som ikke tillater endringer i oppsett og installering av ny programvare.

Manuell installering og oppdatering av 10 programmer for de stasjonære maskinene og 10 programmer for de bærbare maskinene gir en snittkost per maskin per år på 882 dollar over fire år. I disse tallene er det dog inkludert mye testing. Men automatiserer man installeringen faller prisen til 552 dollar per maskin. Og dette er uten en Windows-oppgradering i løpet av de fire årene.

Den største besparelsen, mener Gartner, kommer nå du låser konfigurasjonen. Da kan eier-kostandene på en stasjonær PC bli redusert med opp til 40 prosent. Men, advarer Gartner, å ta fra brukere friheten administrator-rettigheter gir kan skape store "kulturelle" problemer. Sagt på godt norsk: misfornøyde brukere.

Gartners typiske kunde er en stor bedrift og Gartner har regnet på kostnader ut i fra en 2500 PCer. Men tallene illusterer kostandene og vil også gjelde mindre bedrifter.

Til toppen