Full servergjenoppretting på kvarteret

Serveren har trynet, og ny maskin krever ikke bare data, men også OS, patcher og applikasjoner. Helvetet kan forkortes til et kvarter.

"Bare Metal Restore" er et kjent produkt fra The Kernel Group som særlig (IBM) Tivoli har integrert i sin lagringsløsning. Det dreier seg om en automatisert løsning for scenariet er at en hel server har trynet og skal gjenopprettes på en absolutt jomfruelig maskin. Det vanlige er da at du selvfølgelig har sørget for full sikkerhetskopiering av alle data. Men operativsystem, patcher og applikasjoner krever intens disk-jockeying med CD-er og eventuelt andre kanskje ikke helt systematiserte kilder, og kan erfaringsmessig ta fra en halv til en hel dag, ifølge anslag fra Giga Information Group.

Med Bare Metal Restore sørger sikkerhetskopieringssystemet for at det automatisk og fortløpende lagres fullstendige avbildninger av alle servere, med operativsystem, applikasjoner, patcher og data, slik at enhver maskinen kan gjenopprettes fra bunnen av på et kvarter til en halvtimes tid - også automatisk.

The Kernel Group ble kjøpt av spesialisten på lagringsprogramvare Veritas Software i januar i år. Veritas sier de vil tilby Bare Metal Restore som en integrert del av deres sikkerhetskopieringssystem NetBackup 4.5 i løpet av mai. Dette er et fellessystem med samtidig håndtering av ulike plattformer, fra Windows til forskjellige varianter av Unix.

- Du erstatter den defekte maskinen med en ny server, henter avbildningen av maskinen som er borte, og i løpet av minimal tid kan den nye maskinen ta over der den gamle slapp, forklarer Kim Reidar Knudsen.

Et problem kan være at den korrumperte serveren er erstattet av nye modeller som kanskje ikke fungerer optimalt med en nøyaktig kopi av forgjengerens samlede programvare.

- Under visse forutsetninger er det tatt høyde for slikt, forsikrer Knudsen. Han understreker at Bare Metal Restore må betraktes som et rimelig alternativ til mer avansert katastrofeberedskap som fullverdig speiling mellom geografisk atskilte maskiner. Poenget er at en mellomløsning som ikke koster stort, og som er integrert i programvare som gir et helhetlig forhold til sikkerhetskopiering og gjenoppretting, kan gi betydelige reduksjon av kostbar nedetid når den utenkelige ulykken er et faktum.

Veritas og IBM har avklart forholdene rundt Bare Metal Restore, slik at Tivoli-kunder får en grei overgang til produktets nye eier. Tivoli-forhandlere vil fortsette å selge produktet, samtidig som Veritas har varslet full støtte av IBMs Unix-variant AIX 5L.

Til toppen