Futurisme som fagfelt

World Future Society samler akademikere og næringslivsfolk fra hele verden. Futurisme er i ferd med å utvikles til et eget vitenskapelig fagfelt.

World Future Society samler akademikere og næringslivsfolk fra hele verden. Futurisme er i ferd med å utvikles til et eget vitenskapelig fagfelt.

Har det noe for seg å studere fremtiden? Kan man i det hele tatt forutsi noe om et samfunn i stadig raskere endring?

Ja, mener World Future Society (WFC). Dette er en organisasjon med 30.000 medlemmer over hele verden som interesserer seg for hvordan den sosiale og teknologiske utviklingen former fremtiden. WFC ble etablert i 1966 som en akademisk, vitenskapelig stiftelse.

Hvert år arrangerer de en stor konferanse hvor futurister innen politikk,næringsliv og universitetsmiljøer samles for å diskutere aktuelle temaer. Neste konferanse arrangeres i Chicago, 19.-21. juli. Påmeldingen til "FutureQuest - Strategies for the New Millennium " finner du på webtjenesten (se peker i margen oppe til høyre).

Ingen kan spå om fremtiden. Med ved å studere alternative utviklingstrekk innen et samfunnsområde eller en bransje, kan futurisme benyttes som et verktøy for strategisk arbeid og beslutningsstøtte. Futurisme er gradvis i ferd med å utvikle seg til et eget vitenskapelig fagområde. Metodikker innen trendanalyse og scenariobygging kan du lære mer om ved å melde deg inn i World Future Society.

Til toppen