Hva er egentlig forklaringen på at daglig nettbruk daler?

Gallup innrømmer Internett-synsing

Analytiker Ulf Andersen, avdelingsleder i Gallup Internet Research, bruker både salg av datamaskiner, kalenderen, sunn fornuft og innspill fra utlandet som grunnlag når han skal forklare internettstatistikk. Han innrømmer at ikke alle begrunnelser er tuftet kun på vitenskapelige undersøkelser.

Analytiker Ulf Andersen, avdelingsleder i Gallup Internet Research, bruker både salg av datamaskiner, kalenderen, sunn fornuft og innspill fra utlandet som grunnlag når han skal forklare internettstatistikk. Han innrømmer at ikke alle begrunnelser er tuftet kun på vitenskapelige undersøkelser.

Ifølge Norsk Gallup Institutt viser mai måned en svak vekst i antall mennesker med tilgang til Internett. Totalt har 1.773.000 mennesker over 13 år nå tilgang til Internett i Norge. Veksten kommer spesielt i husstandene; for første gang i historien har mer enn én million nordmenn tilgang til Internett hjemmefra. Dette representerer 546.000 husstander, eller 28 prosent av alle norske hjem.

Antall brukere faller svakt, men er innenfor feilmarginene. Også daglig bruk faller noe. Flere helligdager med dertil langhelger i mai kan være noe av årsaken til dette, tror Gallup.

Gallup skriver i en kommentar at veksten i antall Internett-brukere var jevn frem til våren 1998, med 900.000 brukere. Deretter falt antall brukere, før et hopp på høsten med en vekst på cirka 300.000 nye brukere. Til tross for dette, har daglig bruk av Internett vist en fallende tendens.

Gallup tror at forklaringen ligger i at nordmenn flest frem til våren 1998 anskaffet Internett-tilgang, mens de fra høsten 1998 i større grad anskaffer PC med Internett-tilgang.

- Dette er en betydelig forskjell i motivasjonen for anskaffelse, og vil helt klart påvirke brukshyppigheten blant brukerne. De som nå kjøper PC med Internett-tilkobling vil ikke benytte Internett i like stor grad som de som kun anskaffer Internett og allerede har PC. I tillegg kan det synes som at erfarne brukere benytter Internett noe mindre hyppig enn før.

- Gallup tror mye. Når har dere tenkt å undersøke den reelle grunnen?

Ulf Andersen, avdelingssjef i Norsk Gallup
Ulf Andersen.

- Vi undersøker den reelle grunnen i kvartalsvise dybdeundersøkelser som vi har kjørt siden høsten 1995. Gjennom disse undersøkelsene har vi gjort oversikt over mange av endringene som skjer i bruksmønsteret på Internett. Vi støtter oss til disse når vi skriver kommentarer, sier avdelingsleder i Gallup, Ulf Andersen, til digi.no.

I dybdeintervjuene svarer 1.000 mennesker på opp mot 100 spørsmål. Spørsmålene blir stilt i løpet av en uke hvert kvartal, sist gang var det siste uken i mai. Undersøkelsen kan ikke hjelpe Gallup til å gå i detalj når mai-tallene skal kommenteres, men Andersen forteller at han ser på situasjonen i markedet.

Og han innrømmer at det er synsing.

- Jeg påstår ikke at det er sant, men det er den forklaringen vi tror er best. Det er en kombinasjon av sunn fornuft og innspill fra utlandet, spesielt fra USA. Fridager i mai er ikke noen hovedforklaring. Men jeg snakker jo med folk i bransjen hver dag, og får med meg trendene, avslutter Andersen.

Til toppen