Gallup presiserer: - Unike besøkende er ikke unike individer

Norsk Gallups Knut-Arne Futsæter vedgår at WebMeasure-målingen for april kunne misforstås dit hen at den kartla antall unike besøkende på norske nettsteder. I mai-tallene er dette nå korrigert til benevnelsen "unike besøk".

Gallup WebMeasure er en internasjonal nettmåling som analyseinstituttet nå gjennomfører for norske nettsteder. Hensikten er å gi nettstedene en felles valuta for trafikk. Gallups "web-topp" er en tilsvarende måling, men denne måler merkevarekjennskap og ikke faktisk bruk. I april målte Gallup "unike besøkende". Målingen er gjennomført på samme måte nå i mai, men målebegrepet er endret til "unike besøk".

Forskningsleder Knut-Arne Futsæter sier selskapet med dette ønsker å presisere hva som ligger i begrepene.

- Det er ikke gjort noen endringer i selve undersøkelsen. Vi har bare endret på ordbruken - for å være mer presise, forklarer Futsæter til digitoday.no. Han sier, med rette, at begrepene unike besøk og unike besøkende ofte blandes sammen.

- Unike besøkende er ikke det samme som unike individer. Vi har endret begrepet til unike besøk. Men heller ikke dette er det samme som unike individer. Unike besøk er det mest presise begrepet. Bak hvert besøk kan det ofte ligge én til to personer, sier han videre.

Futsæter sier han har brukt litt tid i det siste på å lage et internasjonalt foredrag, og gått inn i materien. Dermed ville han være mer presis i ordbruken også i de norske målingene.

I selve målingen (som du finner på Gallups nettsider) står det at "et besøk defineres som én eller flere sidevisninger, men hvis brukeren er inaktiv i mer enn 30 minutter blir ikke dette tatt med i beregningene." Videre står det at "unike besøk er IKKE det samme som antall unike individer, MEN det tallet som kommer nærmest det tradisjonelle mediemålet nettodekning når man foretar en samlet vurdering av både større og mindre nettsteder. Dersom en eller flere personer ser på samme skjerm samtidig, så blir dette målt som ett unikt besøk. Dersom en eller flere bruker samme PC med identisk samme brukerprofil, så blir dette talt som kun ett unikt besøk. Dersom én og samme person besøker samme nettsted fra to ulike plattformer blir dette talt som to unike besøk".

Og med dette i bakhodet, kan du lese webmeasure-resultatene fra mai måned:

SOL ligger fortsatt på topp, selv med en tilbakegang (se nest siste avsnitt) på over 17 prosent siden april. SOL hadde i overkant av 1,9 millioner unike besøk i mai.

VG Nett hadde godt over 1,2 millioner unike besøk i mai, Dagbladet.no hadde 911.000, Aftenposten Interaktiv hadde 572.000, FINN.no hadde 410.000, NRK.no hadde 327.000, digitoday.no hadde 161.000, tinde.no hadde 122.000, popit hadde 120.000 og jippii.no hadde 65.000.

digitoday.no hadde den største veksten fra april til mai, med 23,8 prosent. Det var kun SOL som hadde en tilbakegang, men årsaken til det er at portalen i april ved en feiltakelse hadde tagget inn noen ekstra hjemmesider.

- April-tallet til SOL ikke representativt for trafikken på SOL. Mai-tallet stemmer imidlertid godt, sier Knut Arne Futsæter til Kampanje.

Til toppen