Garantert respons

Vil du bli betalt for å få motta reklame fra en bedrift? Dette er en av ideene bak Info-agent fra det lille Bærumsfirmaet Digilog AS. Firmaet er i gang med utprøving av sin teknologi som faktisk garanterer avsenderen respons på sine reklamebudskap.

Vil du bli betalt for å få motta reklame fra en bedrift? Dette er en av ideene bak Info-agent fra det lille Bærumsfirmaet Digilog AS. Firmaet er i gang med utprøving av sin teknologi som faktisk garanterer avsenderen respons på sine reklamebudskap.

- Våre kunder vil gjennom dette produktet spare tid fordi de vet hvem de sender sitt budskap til, og de får 100 prosent respons tilbake, sier daglig leder i Digilog AS, Martin Eikeland, til digi.no.

Det hele fungerer på enkel og etter Eikelands mening, unik måte. Kunden kan laste ned et lite program på sin datamaskin, og må deretter registrere seg hos Digilog AS. Programmet kjøres parallelt med nettleseren. Når en bedrift ønsker å sende ut reklamemateriell, sendes dette til en sentral database.

Info-agenten ligger i programmet som tidligere er lastet ned fra internett. Programmet benytter seg av ledige intervaller på kundens modemlinje til internett til å hente reklamemateriell fra den sentrale databasen. Data kan derfor overføres uten at noen hindres i arbeidet.

Her kan kundene faktisk også gi egne spesifikasjoner på hva som er interessant å motta, enten det er jaktutstyr eller avisabonnement. Når kunden mottar reklamemateriell kommer det opp et lite ikon på skjermen som kan åpnes for å få tilgang til reklamemateriellet.

Info-agentens sender anonymisert responsinformasjon tilbake til en sentral database som kan benyttes i den videre planleggingen av markedsaktiviteter.

- Vi kan tenke oss et system der den som ønsker å markedsføre sine varer og tjenester faktisk betaler hver kunde for å motta reklamemateriellet. Betalingen registreres som poeng som kan tas ut til bruk når en skal handle andre internett-tjenester. På denne måten kan en bedrift segmentere sitt reklamemateriell på produktnivå. Vi registrerer en interesseprofil for kundene på ufarlige demografiske data og en interesseprofil, forteller Eikeland. Eikeland sier at selskapet har søkt patent i USA for produktet og ser for seg flere ulike markeder for Info-agenten.

- I første rekke er dette et hjelpemiddel for å styre markedsføring når den en gang skal gå via internett. Vi har testet dette programmet i et samarbeid med Telenor Online, med gode resultater og satser på en kommersiell lansering i november, sier Eikeland.

Norges Forskningsråd har, gjennom sitt Media 2000-prosjekt, bidratt til prosjektbeskrivelse av produktet.

Til toppen